Ugandā pēc semināra par pravietojumiem 337 kristības

14. maijs, 2018 | Adventist Review

Dags Bačelors no “Amazing Facts” sludināja Kampalas zālē deviņas dienas
 
Dags Bačelors, “Amazing Facts” evaņģelizācijas centra prezidents no Kalifornijas, ASV, nesen noturēja deviņu dienu evaņģelizācijas semināru Kampalā, Ugandā, kura beigās 337 cilvēki nodeva sevi Kristum kristībās. Bačelora seminārs sekoja Septītās dienas adventistu draudzes prezidenta Teda Vilsona apmeklējumam šī gada sākumā.
 
Seminārs par pravietojumiem, kas notika Lugogo hokeja laukumā aptuveni 3 kilometrus no pilsētas centra, katru vakaru no 20.-28. aprīlim piesaistīja vismaz 5000 pilsētas iedzīvotāju.
 
Galvenais pasākuma organizators bija Kampalas centrālā adventistu draudze, ko lielā mērā atbalstīja Ugandas ūnija un Centrālās Ugandas savienības reģiona vadītāji. Viņi piedalījās plānošanā un ieguldīja līdzekļus pasākuma tapšanā.
 
Pasākumam bija jānotiek Ķīnā, bet, tā kā apstākļi bija nekontrolējami, tas tika atcelts. Uganda tad ātri pārņēma iespēju ar “Amazing Facts” Āfrikas reģiona koordinatora Lovela Hergreiva (Lowell Heargreave) palīdzību, kas strādāja kopā ar draudzes vadību Ugandā, īsā laikā noorganizēt pasākumu. Vairāk nekā 90% līdzekļu tomēr nodrošināja “Amazing Facts”.
 
Ugandas ūnijas prezidents Daniēls Matte nebija uz vietas, kad pasākums noslēdzās. E-pasta vēstulē komunikācijas vadītājam viņš izteica atzinību runātājam un organizētājiem. “Mēs pateicamies Kungam par pļauju,” viņš rakstīja, izsakot prieku par 337 kristītajām dvēselēm. Uzrunājot reģionālos draudzes vadītājus, viņš teica: “Apņemsimies lolot un izauklēt šos jaunos draudzes locekļus.”
 
Centrālās Ugandas savienības prezidents Samuēls Kajjoba pateicās adventistu draudzes locekļiem par šī pasākuma atbalstu, kas notika tikai trīs mēnešus pēc adventistu pasaules draudzes prezidenta uzņemšanas.
 
Uzrunājot Bačeloru, Kajjoba teica: “Pateicamies tev par mums veltīto laiku un tavu pravietojumu izpratni, kā arī par visiem talantiem un dāvanām, ko Dievs tev ir devis.”
 
Starp ievērojamiem viesiem, kas apmeklēja sanāksmes, bija Ugandas informācijas un komunikāciju tehnoloģiju ministre Aidaha Nantaba un Noa Mutebi, Nakasongolas apgabala deputāts. Viņi abi ir adventistu draudzes locekļi. Uz dažām no sanāksmēm bija ieradies arī darba ministrs Edvards Katumba Vamala un Apelācijas tiesas tiesnese Katerīna Bamugumereire un viņas vīrs.
 
Savā uzrunā apmeklētājiem Vamala teica, ka viņš novērtē Bačeloru viņa labās vēsts par veselību dēļ, kas iedrošina vairāk ēst augu, nevis dzīvnieku valsts produktus. “Ugandā veselīga pārtika ir bagātīgi,” viņš teica. Tad Vamala lūdza Bačeloru lūgt par tautu.
 
Pasniedzot dāvanu Bačeloram, Nantaba pateicās viņam par ierašanos Ugandā. “No visas Āfrikas Jūs izvēlējāties Ugandu,” viņa teica, pūlim uzgavilējot. “Mēs patiešām bijām svētīti, ka Jūs un Jūsu sieva bija šeit. Paldies Jums, “Amazing Facts.”
 
Kampalas Centrālās adventistu draudzes mācītājs Godfrejs Lubvama līdzdalīja, ka plānošanas komiteja piedzīvoja daudzus izaicinājumus, vienu brīdi pat gribēdami atcelt pasākumu.


 
“Brāļi,” viņš teica, “dažreiz mēs jums nestāstām par grūtībām, kurām esam gājuši cauri, lai mantotu dvēseli, bet, redzot dvēseli nākam pie Kristus, mūsu asaras tiek noslaucītas.”
 
Pasākums notika lietus sezonā. Katru rītu lija, izņemot pēdējā sabatā. Daudzas pēcpusdienas lija, bet pārsteidzoši, ka nekad nelija sanāksmju laikā, kas notika zem klajas debess.
 
Savos atvadvārdos Bačelors apmeklētājiem teica, ka viņš vēlas pateikties Kungam par mākoņu aizturēšanu sanāksmju laikā. “Es ticu, ka Dievs piedalījās tajā, kas šeit notika,” viņš teica.
 
Imanuēls Ogvals, Ugandas ūnijas misijas ziņas
 
Avots: Adventist Review