Adventistu Latvijas draudžu Savienības kongress

25. maijs, 2018 | Edija Subatoviča

Noslēdzies LDS kongress. Divu dienu laikā delegāti no Latvijas draudzēm aktīvi darbojās, lūdza un pieņēma adventistu draudzei nozīmīgus lēmumus. Jāpiebilst, ka gatavošanās notika jau simts dienas iepriekš, pastāvīgi lūdzot telefonkonferncēs par gaidāmo notikumu.
 
Pagaidām ievēlētas trīs Savienības galvenās amatpersonas un padome. Par LDS bīskapu atkārtoti ievēlēts Vilnis Latgalis, par sekretāru Daumands Sokolovskis, savukārt par mantzini atkārtoti ievēlēts Ilgonis Mazjūlis.
 
Savienības padomes jaunais sastāvs:
Vilnis Latgalis
Daumands Sokolovskis
Ilgonis Mazjūlis
Oļegs Mihailovs
Agris Bērziņš
Andris Pešelis
Dāvids Mucenieks
Inta Priede
Anitra Roze
Raivis Kaspars
Andrejs Āriņš
 
Kongresa laikā tika ievēlēta Statūtu komiteja, kuras uzdevums būs pilnveidot kongresā piedāvāto jauno statūtu projektu. Komiteja plāno darbu pabeigt līdz rudenim. Komitejā darbosies:
Daumands Sokolovskis
Guntis Bukalders
Ainārs Korulis
Anitra Roze
Elita Lapiņa
 
Viens no Savienības padomes pirmajiem uzdevumiem būs nodaļu vadītāju ievēlēšana. Kongresa delegāti balsoja, ka tam jānotiek trīs mēnešu laikā.

Lai Dieva miers, kuru Viņš ir sūtījis un atstājis pavada draudzi Latvijā! Lai paliekam apslēpti Kristū un kļūstam viens misijā meklēt un glābt pazudušos, pildot Jēzus pavēli iet un darīt par mācekļiem visas tautas. Un, patiesi, Viņš būs ar mums līdz pasaules galam!

Edija Subatoviča

Lasītākie raksti

Kontakti

Septītās dienas Adventistu Latvijas draudžu Savienība

Baznīcas iela 12a, Rīga, LV-1010, Latvija

Tālrunis: +371 67240121
E-pasts: sdaoffice@gmail.com

Saulrietu kalendārs 2019