Jaunievēlētās LDS padomes lēmumi

14. jūnijs, 2018 | LDS padome

Jaunievēlētā Latvijas draudžu savienības (LDS) padome trešdien, 30. maijā, sanāca uz pirmo sanāksmi. Tika lemts par komiteju sastāvu un nodaļu vadītājiem.

Katra kandidatūra rūpīgi tika izvērtēta un padome pēc debatēm veica balsojumu.

Administratīvā komiteja tika ievēlēti 5 locekļi: 
LDS prezidents Vilnis Latgalis,
sekretārs Daumands Sokolovskis,
mantzinis Ilgonis Mazjūlis,
Andrejs Āriņš un Oļegs Mihailovs.

Administrācijas komitejas uzdevums ir sagatavot LDS padomes sēžu darba kārtību un likt padomei priekšā iesniegtos ierosinājumus un apskatāmos jautājumus. Te gan vēl sekos precizējums sastāvā, jo Oļegs Mihailovs atsauca savu dalību komitejā.
 
Par nodaļu vadītājiem padome ievēlēja:
Ceļa meklētāju nodaļa: Guna Rīmane
Bērnu un sieviešu kalpošanas nodaļa: Mārīte Lipska
Veselības kalpošanas nodaļa: Agris Bērziņš
Sabatskolas nodaļa: Andris Pešelis
Mācītāju nodaļa: Andrejs Āriņš
Mācītāju sievu nodaļa: Ilze Latgale
Adventistu misijas koordinatore: Elīza Kūma
Jauniešu nodaļa: Dāvis Trubeckojs
 
LDS padome pieņēma arī iepriekšējā Komunikācijas nodaļas vadītāja Jura Karčevska atlūgumu, kas bija algots darbinieks. Tas nozīmē, ka LDS padomei būs jāmeklē nākamais atbildīgais par Komunikācijas nodaļu.
 
Tad 6. jūnija LDS padomē tika apstiprināts LDS padomes reglaments un administratīvās komitejas finansiālās pilnvaras.
Par nodaļām tika lemts un par muzikālās nodaļas vadītāju padome apstiprināja Janu Janišausku.
Par diakonijas nodaļas vadītāju: Aināru Gaili.
Par namturības un personiskās kalpošanas nodaļas vadītāju: Valdi Zilgalvi.
 
LDS padome atbalstīja līdzekļu piešķiršanu Daugavpils draudzes nama jumta remontam.
 
LDS padome

Kontakti

Septītās dienas Adventistu Latvijas draudžu Savienība

Baznīcas iela 12a, Rīga, LV-1010, Latvija

Tālrunis: +371 67240121
E-pasts: sdaoffice@gmail.com

Saulrietu kalendārs 2019