Adventisti aicināti būt uzticīgi, tāpat kā baznīcas pionieri

13. oktobris, 2018

Septītās dienas adventistiem būtu jāatveido baznīcas pionieri, esot uzticīgiem un pasludinot "labo ziņu" par Jēzus drīzu atgriešanos, neraugoties uz jebkādiem šķēršļiem, baznīcas dzimšanas vietā Mičiganā, Batlkrīkas (Battle Creek) pilsētā sacīja adventistu draudzes prezidents Teds Vilsons.

Vilsons savā ikgadējā baznīcas vadītāju sanāksmes uzrunā arī brīdināja par ietekmi uz baznīcu no ārpuses, kas cenšas "novest no sliedēm un destabilizēt" tās misiju.

Klausītāji lielākoties sastāvēja no draudžu līderiem, kas ir sabraukuši uz ikgadējo vadības sanāksmi no visām pasaules malām. Visiem bija iespēja būt lieciniekiem un gūt sirds iepriecu sanāksmes laikā vērojot kristības, kur kāds meksikāņu uzņēmējs atdeva savu dzīvi Jēzum.

"Mana vēsts šodien ir domāta katram draudzes loceklim visā pasaulē, ieskaitot mūs šeit Batlkrīkā, jo arī mēs visi esam draudzes locekļi kādā no draudzēm," Vilsons paziņoja savā 13. oktobra sprediķī ar nosaukumu "Pagātne ar nākoti - skatoties atpakaļ, lai dotos uz priekšu Dieva vadībā".

"Turēsimies stingri pie mūsu ticības apliecības, kā to darīja mūsu pionieri," viņš teica. "Viņi saskārās ar daudziem šķēršļiem un antagonismu tāpat kā mēs, bet turēsimies stingri pie ticības Dieva patiesībai, Viņa Vārdam un Viņa mīlestībai pret Viņa draudzi. Šī baznīca necietīs neveiksmi un nesabruks. Jūsu baznīca, Dieva baznīca, Svētā Gara spēkā ies cauri līdz pašām beigām."

Vairāki klausītāji izskatījās kā ieradušies no 19. gadsimta - pionieru laikmeta. Vīriešiem, tostarp Vilsonam, bija bārda un vecmodīgas kaklasaites, kamēr sievietes valkāja garas kleitas un šalles. Apģērbs bija domāts, lai pieminētu pionierus baznīcas 155. gadadienā, jo Septītās dienas Adventistu Baznīca ir dibinātā Batlkrīkā 1863. gadā.

Kā daļu no gadskārtējām svinībām, sanāksmes dalībnieki piedalījās arī kultūras mantojuma tematikā organizētajos semināros un ekskursijās Batlkrīkā, tostarp apciemojot arī baznīcas līdzdibinātājas Elenas Vaitas kapavietu. "Vadības, izglītības un attīstības" (LEAD) konference norisinājās no 11. līdz 13. oktobrim.

Atceroties pagātni

Savā sprediķī Vilsons izteica cerību, ka LEAD konference un 19. gadsimta apģērbs palīdzēs dalībniekiem "atcerēties, kā Dievs vadīja šo kustību pagātnē, un gūtu pārliecību, ka viņš turpinās to darīt tagad un nākotnē."


Viņš atzīmēja, ka mīļotā pioniere Elena Vaita pati atrada iedvesmu, atceroties, kā Dievs agrāk bija vadījis.

Viņa ir rakstījusi: "Pārskatot mūsu pagātnes vēsturi, būdami soli pa solim virzījušies līdz pašreizējam stāvokliem, es varu teikt: "slava Dievam!" Kad es redzu, ko Tas Kungs ir darījis, mani pārņem izbrīns un stiprinās pārliecība Kristum kā līderim. Mums nav ko baidīties par nākotni, izņemot to, ka varētu aizmirst, kā Tas Kungs mūs ir vadījis, un Viņa mācības mūsu pagātnes vēsturē," Vilsons sacīja, lasot no E. Vaitas grāmtas "Dzīves skices" 196. lapaspuses.

"Šis ir viens no galvenajiem iemesliem, kādēļ mēs tiekamies šajā 2018. gada sanāksmē Batlkrīkā, kur mūsu baznīca radās un tai bija tik daudz liecību par Dieva vadību Adventes kustības rašanās gados,"  sacīja Vilsons.

Baznīcas locekļi visā pasaulē ir lūguši pēc Dieva vadības trīs dienu garajai ikgadējai vadības sanāksmei, kas sākas 14. oktobrī. Vilsons aicināja uz lūgšanām video ziņojumā, kas tika publicēts 10. oktobrī, un citi baznīcas vadītāji ir izteikuši līdzīgus aicinājumus. Vadības sanāksmes šī gada darba kārtības augšgalā ir vienotība un draudzes misija izplatīt evaņģēliju.

Meklējat vienotību

Vilsons teica, ka pionieri dažreiz cīnījās, lai atrastu vienotību, un viņš iedrošināja draudzes locekļus vērst savas acis uz Jēzu.

"Daži jūsu vietējās draudzēs var izpaust savādu garīgu neatkarību, kas izraisa šķelšanos," viņš teica. "Bet daudzi Dieva draudzē visā pasaulē ir pret šiem mēģinājumiem, un Kungs uzvarēs! Pionieri saskārās ar līdzīgām situācijām, taču tas pats Dievs, kas viņus vadīja, vada mūs arī mūsdienās."

Viņš runāja par nepieciešamību adventistiem stingri ievērot Bībeles patiesību, ka Trīsvienība sastāv no "trīs dievišķām un vienlīdzīgām Personām no mūžības uz mūžību".

"Ir kādi, kas sludina mācības, kas ir pretrunā ar šo Trīsvienības patiesību," viņš teica. "Mūsu pionieri saskārās ar to pašu un pētot Bībeli un Elenas Vaitas rakstu vadībā panāca pareizu izpratni."

Vilsons arī brīdināja, par "pārāk lielu uzmanības pievēršanu sociālajiem jautājumiem, vienlaikus samazinot vai neievērojot Bībeles patiesību un tās nozīmi mūsdienu sabiedrībā", un aicināja adventistus palikt uzticīgiem bībliskajam sabatam, burtisku sešu dienu radīšanas stāstam un laulībai starp vienu vīrieti un vienu sieviete.

Sniegt labu ziņojumu

Atverot Bībeli 4. Mozus grāmatas 13. nodaļā, Vilsons lasīja par 12 izlūkiem, kurus Mozus nosūtīja uz Kanaānu, un tikai divu atgriešanos ar labu ziņojumu. Pārējie desmit aizmirsa Dieva brīnumaino vadošo lomu Izraēla nesenajā pagātnē un sniedza sliktu ziņojumu.

"Kādu ziņojumu jūs vedīsiet mājās no 2018. gada vadības sanāksmes?" Vilsons jautāja. "Ziņojums par atkāpšanos no īpatnējās Septītās dienas adventistu mācības, kas ir padarījusi draudzi par tik spēcīgu gaismas nesēju pasaulei vai arī jūs ļausieties Dieva vadībai, kad mēs virzāmies uz priekšu misijā uz apsolīto zemi?"

Vilsons dalījās pozitīvos iespaidos par nesenajiem braucieniem uz Krieviju, Vāciju, Norvēģiju un Meksiku, un uz skatuves viņš uzaicināja Džordžu Molinu (Jorge Molina), pasākumu plānošanas uzņēmuma īpašnieku Kankunā, Meksikā. Molins gadiem ilgi bija strādājis kopā ar adventistiem un, iespaidojies no redzētā un lasītā Bībelē, nolēma kristīties.


"Džordžs ir brīnišķīgs piemērs visu draudzes locekļu iesaistīšanās programmas rezultātam - daudzi draudzes locekļi, mācītāji un administratori, palīdzēja Jorge pieņemt Jēzu kā savu personīgo Glābēju," teica Vilsons. "Džordž, tā ir mūsu privilēģija redzēt Tevi kā vienu no Septītās dienas Adventistu Baznīcas jaunākajiem pionieriem."

Džordžam kristību baseinā skatuves malā pievienojās Israel Leito, nesen pensionēts Centrāl-Amerikas Divīzijas prezidents, un Džordžs tika kristīts. Mācītājs Presens Delgadillo, kurš ar Džordžu kopā mācījās Bībeli, notiekošo vēroja no malas.

Vilsons aicināja baznīcas vadītājus vest mājās labu ziņojumu no ikgadējās vadības sanāksmes.

"Dievs paļaujas uz mums visiem, ka atgriezīsimie mājās ar labu ziņojumu! ... Labais ziņojums ir tāds, ka Viņš drīz nāk!"


Avots: Adventist Mission