Dieva auss nav aizkritusi!

30. oktobris, 2018 | Baiba Tomsone

Daudziem Latvijas iedzīvotājiem 27.oktobris bija jo īpaša Sabata diena. Mazsalacā notika labdarības koncerts “Sadzirdi Mīlestību!”, kur saziedotie līdzekļi tiks izlietoti četrpadsmitgadīgās Amandas Skujiņas atbalstam un veselības uzlabošanai.

Vēzis darījis savu… Amandiņai pašai un visai viņas ģimenei slimības dēļ nācies piedzīvot nopietnas pārmaiņas ikdienā. Daudz kam ir nācies iziet cauri, pār vaigiem birusi ne viena vien sāpju asara… Un sirdī droši vien vēl joprojām mīt neskaitāmi jautājumi, uz kuriem nezinām atbildes… Kas notiek? Kāpēc? Kas būs tālāk? Neskatoties uz to, DIEVS ir klāt, visu vada un kārto tā, lai Amandiņa ar mammu, abiem brālīšiem un mazo māsiņu saņemtu tik ļoti vajadzīgo mīlestību un atbalstu.

Šķiet, visā Mazsalacā un citviet Latvijā un arī ārpus tās robežām pēdējā laikā bieži izskan Amandiņas vārds. Cilvēki, izdzirdot par smagā situācijā nonākušo jauno meiteni, nespēj palikt vienaldzīgi, domā un lūdz par viņu no visas sirds. Konferences zvanos, mājas grupās, draudzēs, darba vietās regulāri kāds lūdz, apjautājas par Amandiņu, kā viņai iet, kā jūtas.

27. oktobrī plkst.16.00 daudzi jo daudzi sapulcējās Mazsalacas Kultūras centrā, lai parādītu Amandai ar ģimeni savu mīlestību, rūpes un atbalstu. Grūtā brīdī iedrošinājums taču ir tik ļoti vajadzīgs! Mani pārsteidza, ka labdarības koncertu apmeklēja daudz vairāk cilvēku, nekā uzdrošinājos cerēt tur ieraudzīt. Zāle bija pārpildīta! Tika atnesti vēl papildus krēsli. Tik un tā sēdvietu skaits bija pārāk mazs, un daudzi stāvēja kājās.


Mazsalacas adventistu draudzes, Mazsalacas novada sociālā centra un Mazsalacas novada Kultūras centra rīkotajā labdarības koncertā piedalījās mazi un lieli mākslinieki ar dažādām dejām un dziesmām. Starp dejotājiem esot bijuši arī Amandas klases biedri, kas regulāri skolotājai apvaicājoties, vai ir kādi jaunumi par Amandu. Koncerta sākumā uzstājās Mazsalacas Kultūras centra dažādu kolektīvu dalībnieki un vietējās skolas skolēni, savukārt koncerta otrā daļā klātesošie varēja ieklausīties garīga satura dziesmās Valmieras adventistu vīru kvarteta un baptistu draudzes kora izpildījumā. Amandas skolotāja, izejot priekšā, atrada piemērotus vārdus, kā uzrunāt Amandiņu un arī visus klātesošos. Ar īpaši aizkustinošu uzrunu kalpoja Dagnija Lapa, kas bija arī šī labdarības pasākuma iniciatore. Noslēgumā baptistu draudzes mācītājs aicināja visus piecelties uz kopīgu lūgšanu. Cilvēku ausis un sirdis bija atvērtas. Domājams, vienaldzīgo tur nebija. Ik pa laikam varēju manīt kādu noslaukām asaras no vaigiem… 


Kad koncerts bija izskanējis un pie Amandiņas stāvēja rinda ar gribētājiem parunāties, novēlēt ko jauku, iedrošinošu vai uzdāvināt kādu mazu prieciņu, tikmēr vairāki cilvēki devās pie apaļā stikla trauka, lai saskaitītu, kādu summu izdevies šajā vakarā kopīgiem spēkiem saziedot Amandas atbalstam. Vēlāk, kad jau pasākums turpinājās Mazsalacas adventistu draudzes telpās pie bagātīgi klātiem galdiem, uzzinājām, ka kopā saziedots 1894, 37 eiro.  Vai nav iespaidīga dāvana no Debesīm šai ģimenei, kam arī finansiāls atbalsts ir ļoti nepieciešams? Līdz šim viņi dzīvojuši ļoti smagos apstākļos. Pāri visam bija jūtama un redzama DIEVA vadība un mīlestība, kas uzrunāja ikvienu klātesošo. Ticu, ka Labā Evaņģēlija vēsts mazās sēkliņas šī koncerta laikā krita daudzu cilvēku sirdīs.

DIEVA auss nav aizkritusi, VIŅŠ dzird katru sirds lūgumu! DIEVS ir apsolījis parūpēties par katru mūsu vajadzību, arī par Amandiņu un viņas ģimeni VIŅŠ nemitīgi gādā. Kādā veidā? Caur Jums, mīļie brāļi un māsas! Paldies visiem par lūgšanām! Paldies ikvienam, kas piedalās jaunās dzīvesvietas remontdarbos! Istabiņas jau ir tik gaišas! Paldies katram, kas domājat par Amandiņu, apciemojat, uzrakstāt kādu mīļu vēstulīti. Tādējādi Amanda ar ģimeni saņem DIEVA mīlestības apliecinājumus- caur Jums! Vēl jau cīņa turpinās… Amandiņa ir atgriezusies slimnīcā, un jau pāris dienas pēc koncerta atsākas organismam tik smagi panesamā ķīmijterapija…

DIEVS dzird, ko mēs lūdzam. DIEVS ir brīnišķīgs! VIŅŠ uzrunā Savus bērnus un aicina mīlestības darbos. Vai arī Tu sadzirdi Mīlestību?