Teda Vilsona gada noslēguma apsveikums

23. decembris, 2018

Silti sveicieni katram no jums šajā īpašajā gada laikā, kad pasaule piemin Glābēja dzimšanu. Lai gan, visticamāk, piedzimšana nenotika tieši šajā laikā, tomēr mēs joprojām atceramies šo brīnišķīgo, skaisto notikumu.

Lai gan Bībele mums tieši nepasaka, kad Jēzus ir dzimis, tā skaidri apliecina, ka Viņš ir dzimis Bētlemē, Dāvida pilsētā. Pravietojums to paredzēja jau gadsimtiem iepriekš, kad caur dievišķo inspirāciju pravietis Miha rakstīja:

"Bet tu, Bētleme Efratā, kas esi maza starp tūkstošiem no Jūdas, no tevis nāks tas, kam jābūt par valdnieku Israēlā un kura izcelšanās meklējama sensenos laikos, mūžības pirmlaikos."

Kāds brīnišķīgs nākotnes paredzējums Mihas grāmatas 5. nodaļas 1. pantā.

Tas ir sirdi aizkustinoši domāt par to, kā Dievs, Visuma Radītājs, pazemojās un kļuva par cilvēku, kas piedzimis kā bezpalīdzīgs bērns jaunai mātei, audzis pieticīgos apstākļos, lielāko daļu savas zemes dzīves pavadījis strādājot kā galdnieks, un pēc tam trīs ar pusi gadus devās no vietas uz vietu mācot, sludinot, dziedinot un nesot cerību neskaitāmiem cilvēkiem, pirms tapa to, kurus Viņš nāca glābt, noraidīts. Viņs izcieta tā laika pazemojošāko un mokošāko nāves spriedumu un tika guldīts aizlienētā kapa vietā.

Kāpēc? Kāpēc Viņš izvēlējās to darīt? Kāpēc Viņš izvēlējās nākt uz Zemi, šo mazo plankumu lielajā universā, kā cilvēks, lai dzīvotu un nomirtu, zinot, ka Viņš būs „nicināts, labāki ļaudis no viņa vairījās, vīrs, kam nebija svešas sāpes un kas bija norūdīts ciešanās” (Jesajas 56:3)?

Ir tikai viena atbilde - mīlestība. Mīlestība pret jums, mīlestība pret mani. Mīlestība visai pasaulei. Jūs redzat, ko Bībele mums saka 1.Jāņa 4:8 - „Dievs ir mīlestība”.

Un mēs zinām, ka „Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību,” - skaists apsolījums, ko varam atrast Jāņa evaņēlija 3. nodaļas 16. pantā.

Patiesība ir tāda, ka bez Dieva mums nav nedz cerības, nedz nākotnes. Atkal, no rakstiem, Romiešiem 6:23 - „Tātad grēka alga ir nāve, bet Dieva balva ir mūžīga dzīvība Kristū Jēzū, mūsu Kungā.”

Jēzus - mūsu vienīgā cerība. Viņš ir „ceļš, patiesība un dzīvība” (Jāņa 14:6).

Un tāpēc, ka Viņš zināja, ka bez Viņa mēs būtu pazuduši uz mūžīgiem laikiem, Viņš nāca uz šo zemi pirms vairāk nekā 2000 gadiem, jo Viņš nevarēja pavadīt mūžību bez mums.

Mēs lasām grāmatā "Laikmetu ilgas" (25.lpp orģinālā), ka „Pret Kristu izturējās tā, kā bijām pelnījuši mēs, lai pret mums savukārt varētu izturēties tā, kā ir pelnījis Viņš. Viņš saņēma sodu par mūsu grēkiem, kuru nebija pelnījis, lai mēs saņemtu Viņa taisnību, kuru neesam pelnījuši. Jēzus izcieta mūsu nāvi, lai mēs saņemtu Viņa dzīvību. "Caur Viņa brūcēm mēs esam dziedināti."”

Slavējiet Dievu, ka Viņš nomira un augšāmcēlās, un tagad ir pie Dieva labās rokas un mūs aizstāv (Romiešiem 8:34).

Šajā dāvanu došanas laikā es gribu, lai jūs atcerētos, ja vēl neesat to izdarījuši, un es vēlos, lai jūs to rūpīgi pārdomātu, ka jūs pieņemiet Jēzu, kurš sevi iesaiņoja cilvēces paciņā - 100% dievišķo, 100% cilvēku - mēs to nespējam saprast, bet, ak, kāds brīnums! Viņš atdeva sevi jums un man kā neticamu dzīvības un mīlestības dāvanu un mūžīgo dzīvību!

Un, ja jūs jau esat pieņēmis Jēzu kā Savu Glābēju, vai jūs šodien nepiedāvāsiet šo dāvanu kādam citam?

Kā mēs lasām rakstos: „Jo mums ir piedzimis Bērns, mums ir dots Dēls, valdība guļ uz Viņa kamiešiem. Viņa vārds ir: Brīnums, Padoma devējs, Varenais Dievs, Mūžīgais tēvs un Miera valdnieks.” - brīnišķīgi vārdi no Jesajas grāmatas 9. nodaļas 5. panta.

Lai šis miers būtu tavs, ne tikai gada beigās, ne tikai gada sākumā, bet visu 2019. gadu, kad raugāmies nākotnē uz drīzo Jēzus Kristus otro atnākšanu.

Lūgsim kopā.

„Tēvs debesīs, mēs pateicamies Tev par šiem brīnišķīgajiem atgādinājumiem rakstos par Tavu mīlestību pret katru no mums un par šo plānu, kas tapa debesīs vēl pirms šīs pasaules radīšanas - ka Jēzus nāca kā cilvēks, un ka Viņš dzīvoja perfektu dzīvi, ka Viņš mira par mums, ka Viņš staigāja kopā ar mums, ka Viņš atkal augšāmcelās, ka Viņš iestājas par mums debesu svētnīcas visvētākajā vietā kā mūsu Augstais priesteris un ka Viņš atgriezīsies, lai aizvestu mūs mājās Viņa otrās atnākšanas laikā. Tādēļ Kungs, mēs tagad nododam sevi Tavās rokās un lūdzam, lai Tu palīdzētu mums dalīties ar šo brīnišķīgo patiesību arī ar citiem, ka Jēzus drīz nāk! Mēs slavējam Tavu Vārdu par šo brīnišķīgo apsolījumu. Paldies! Kristus vārdā mēs to lūdzam, āmen.”


Sveiciena video versija (angļu valodā):
 

Avots: news.adventist.org