Ārijs Glāzers (17.02.1934. – 06.01.2019.)

9. janvāris, 2019

Paziņojam, ka 6. janvāra rītā, ar augšāmcelšanās cerību ir devies dusēt ilggadējs Latvijas draudžu savienības mācītājs Ārijs Glāzers. (kalpojis, Alūksnes, Liezeres, Ērgļu, Smiltenes, Strenču un Valkas draudzēs)
Izsakām sirsnīgu līdzjūtību ģimenei, ticības biedriem, draugiem  un visiem, kuri pazina, cienīja un mīlēja Āriju Glāzeru.

Atvadīšanās 10.01.2019. plkst. 13.00 Vecpiebalgas vecajos kapos.