Adventistu LDS padomes 16. janvāra sanāksmes lēmumi

17. janvāris, 2019

Latvijas draudžu savienības padome 16. janvāra sēdē pabeidza izskatīt LDS Statūtu komitejas iesniegto, Jauno statūtu projekta  lasījumu un to apstiprināja. Komitejas darbs pie statūtu projekta prasīja vairāk laika, nekā sakotnēji bija plānots, jo labojumu un izmaiņu šajā projektā ir salīdzinoši daudz. Tālāk šis Jauno statūtu projekts tiks virzīts apstiprināšanai LDS Ārkārtas kongresā, kuru plānots sasaukt šī gada aprīlī.
Vēl padomes sēdē tika apstiprnāti Mazsalacas, Rīgas 5.un Jelgavas draudžu misijas projekti.
Kā arī konceptuāli atbalstīts jauniešu misijas skolas izveides projekts.