Adventistu LDS padomes 13. februāra sanāksmes lēmumi

18. februāris, 2019

LDS padomes 13. februāra sēdes dienaskārtībā bija iekļauti vairāki svarīgi punkti.

Padome apsprieda jautājumus, kas saistīti ar LDS ārkārtas kongresa sasaukšanu un organizēšanu; apstiprināja kongresa Organizēšanas komiteju 7 cilvēku sastāvā, par tās vadītāju ievēlot LDS sekretāru Daumandu Sokolovski. Pamatojoties uz spēkā esošajiem LDS statūtiem, padome izraudzīja un par LDS delegātiem ārkārtas kongresam apstiprināja: LDS padomes locekļus; LDS nodaļu vadītājus; Savienības draudzes delegātus; ordinētos un neordinētos LDS mācītājus, kuri šobrīd ir darba attiecībās ar LDS; par delegātiem tika apstiprināti arī Baltijas ūnijas prezidents, sekretārs, mantzinis, Igaunijas draudžu savienības un Lietuvas draudžu savienības prezidents, kā arī Latvijas draudžu savienībai piederošie Baltijas ūnijas padomes locekļi; kā goda viesi bez balss tiesībām apstiprināti pensionētie mācītāji un mācītāju atraitnes.

Tika izskatīti arī jautājumi, kas skar mācītāju maiņas draudzēs. Pašlaik padome ir apstiprinājusi: Ģirtu Rozneru kalpošanai Rīgas 5. draudzē un Bauskas draudzē, Intu Jēkabsoni Korintas draudzē un Saldus draudzē, Āvo Štopi Jēkabpils draudzē, Līvānu draudzē un Rīgas 7. draudzē, Daumandu Sokolovski Rīgas 4. draudzē un Slokas draudzē.
Šajā sēdē LDS padome pievērsās arī Misijas skolas padomes izveidei, izraugot kandidātus darbam skolas padomē, kā arī uzsāka debates par LDS Stratēģiskā plāna projektu, kuru sagatavojusi Stratēģiskā plāna komiteja. Darbu pie Stratēģiskā plāna projekta apspriešanas nolemts turpināt nākamajā padomes sēdē.
 

Lasītākie raksti

Kontakti

Septītās dienas Adventistu Latvijas draudžu Savienība

Baznīcas iela 12a, Rīga, LV-1010, Latvija

Tālrunis: +371 67240121
E-pasts: sdaoffice@gmail.com

Saulrietu kalendārs 2019