Seminārs bērnu skolotājiem

5. aprīlis, 2019

No sirds priecājamies par šo iespēju mācīties īstā skolotāju skolā! Mūsuprāt, šis bija viens no vērtīgākajiem beidzamā laika semināriem. Turp devāmies ar uzdevumu - smelties jaunas zināšanas un uzklausīt citu pieredzi bērnu sabatskolas vadīšanā, taču atgriezāmies ar daudzām brīnišķīgām atziņām, iedvesmotas kalpošanai. Ļoti būtiski bija dzirdēt, cik nozīmīga ir katras nodarbības kārtīga izplānošana un materiālu sagatavošana, un saprast sabatskolas misiju - mūsu bērnu atgriešanos, jauno dvēseļu pievešanu Kristum. Tāpat arī daudz praktisku ieguvumu: mūzikas nozīme un kopā dziedāšana nodarbībā, sākuma ievada saplānošana, bērnu uzklausīšana,  materiālu resursu vietnes. Sapratām arī savu kļūdu, ka bieži pārāk daudz koncentrējamies uz rokdarbu aktivitātēm tā vietā, lai pārliecinātos, ka bērni ir pareizi sapratuši Bībeles vēsti. Ļoti noderīgs bija darbiņš uz vietas, "Brīvā spēle", kuru  var praktizēt, ne tikai nodarbību ietvaros, bet arī pārgājienos un nometnēs. Tāpat arī lekcija par emocionālo inteliģenci liek jau par šo tēmu domāt visu šo nedēļu; - tās būtu lietas, kuras katram no mums vajadzētu pārlasīt vismaz reizi nedēļā, lai pārdomātu un paanalizētu personīgās attieksmes izvēli un reakciju dažādās dzīves situācijās. 

Tiešām, milzīgs paldies Mārītei, Brigitai, Dainai, Ingai un Gunai par dalīšanos pieredzē, īpaši safilmētajiem materiāliem, praktiskām idejām un saistošiem stāstījumiem! Ar nepacietību gaidām jau nākamo bērnu skolotāju semināru! 

Kristīne un Baiba no Ogres