Staigājam gaismā (1. Jņ. 1:17, JT)

23. maijs, 2019

23. maijs. Priekšpusdienas sēde
 
Ar šādu moto 23. maijā, plkst. 11.00 Baznīcas ielā 12a sākās Baltijas Konferenču Ūnijas kongresa pirmā darba diena. Kongresa darbu atklāja Baltijas Konferenču Ūnijas prezidents Dāvids Nimmiks, bet atklāšanas uzrunu delegātiem teica TED prezidents Rafats Kamals. Savā uzrunā viņš atgādināja, ka adventisti ir īpaša tauta ar īpašu uzdevumu un nav nekā svarīgāka, kā pasludināt pasaulei 3 eņģeļu vēsti.

TED prezidents īpaši aicināja draudzes atbalstīt savus mācītājus, savus līderus, bet līderiem kā īpašu kvalitāti lika pie sirds būt pazemīgiem – nevis pašiem skriet visiem pa priekšu, bet atbalstīt tos, kuri skrien aizmugurē. Mūsu starpā jābūt savstarpējai uzticībai, mums jāuzticas saviem līderiem.

Br. Kamals mudināja sanākušos būt gataviem pārmaiņām. “Ja jūsu prāts nav atvērts pārmaiņām, tas nemainīsies pat tad, ja būsiet izlasījis Bībeli no vāka līdz vākam. Esiet gatavi pārmaiņām, ko Dievs grib veikt gan jūsos, gan citos cilvēkos, un pieņemiet šīs pārmaiņas,” viņš uzsvēra. Pats svarīgākais draudzes darba mērķis ir veikt uzdevumu, kuru Jēzus tai deva Mt. 28. nodaļā. Dažkārt spriežam, kurš uzdevums no šiem ir svarīgāks – iet, mācīt vai kristīt, un aizmirstam, ka Jēzum ir visa vara gan Debesīs, gan virs zemes. Viņš ir apsolījis būt ar mums ik dienas līdz pašam pasaules galam. Kad sākam koncentrēties uz problēmām, atcerēsimies, ka Kristus ir mums līdzās un dod mums spēku darīt Viņa prātu. Savu uzrunu R. Kamals beidza ar aicinājumu: “Turiet savu vadītāju rokas, lūdziet par viņiem!”

Darbu turpināja Baltijas Konferenču Ūnijas sekretāra Gunta Bukaldera ziņojums par delegātu skaitu, kam sekoja Organizācijas komitejas locekļu izvirzīšana. No katras valsts tika izvirzīti 5 delegāti. No Latvijas Organizācijas komitejā tika ievēlēti: Elita Lapiņa, Anitra Roze, Normunds Ģipslis, Ansis Avišāns un Agris Bērziņš. Atgādinu, ka šī komiteja tālāk izraudzīsies pārstāvjus Ievēlēšanas komitejai.

Kongresa darbs turpinājās ar Baltijas Konferenču Ūnijas satversmes un statūtu jaunā projekta apspriešanu. Delegāti izvirzīja priekšlikumu palielināt Baltijas Konferenču Ūnijas izpildkomitejas locekļu skaitu, līdzšinējo 13 vietā izraugoties 21, resp., iekļaujot izpildkomitejā ne vien Savienību prezidentus, bet arī sekretārus un mantziņus. Lielākā daļa klātesošo delegātu (43) balsoja par šāda labojuma izdarīšanu. Pirms došanās pusdienās tika lemts, ka pārtraukumā Satversmes un statūtu komiteja dosies uz darba sanāksmi, kur noformulēs precīzu konkrētā Satversmes un statūtu punkta grozījumu tekstu.

Anitra Roze