Baltijas Konferenču Ūnijas kongress turpinās

23. maijs, 2019

23. maijs. Pēcpusdienas sēde.

Paldies Dievam par Viņa Gara klātbūtni un konstruktīvo, mierpilno kongresa darba norisi!

Pēcpusdienas sēdē kongresa delegāti varēja noklausīties ūnijas prezidenta Dāvida Nimmika, sekretāra Gunta Bukaldera un mantziņa Zigurda Laudurga atskaites. 

D. Nimmiks savā atskaitē cita starpā minēja ūnijas atbalstītās savienību un draudžu aktivitātes, atsevišķi izceļot jaunās evaņģelizācijas metodes, kuras jau ir nesušas vērā ņemamus augļus, kā piemēru minot Rīgas 1. draudzes organizētos Creation Health seminārus. Savas atskaites turpinājumā viņš pievērsās vadītāju īpašībām, ko veido divi komponenti – raksturs un prasme veidot attiecības. “Draudzē viss ir savstarpēji saistīts, tāpēc ļoti svarīga ir prasme sadarboties,” delegātiem atgādināja D. Nimmiks. “Kas mums jāmaina?” viņš jautāja klātesošajiem. “Varbūt tā ir draudzes politika? Varbūt draudzes kārtība? Svarīga ir savstarpēja sadarbība, nevis pretdarbība. Dievs runā caur draudzi, tāpēc, lai sadzirdētu Dieva balsi, mums jāmācās dzirdēt vienam otru.”

Kopumā D. Nimmiks aizvadīto 5 gadu darba posmu atzina par auglīgu un sekmīgu.

G. Bukalders savā atskaitē iepazīstināja delegātus ar draudžu statistiku, no kuras redzams, ka pēdējo 5 gadu laikā draudžu locekļu skaits visā ūnijas teritorijā dažādu iemeslu dēļ samazinājies. Pārdomu vērta bija viņa izteiktā piezīme par to, ka strauji krītas sabatskolas apmeklētāju skaits un ka, iespējams, tas norāda uz jaunas pieejas nepieciešamību.

Ūnijas mantzinis Z. Laudurgs sniedza atskaiti par finanšu izlietojumu 5 gadu garumā, kā arī Baltijas ūnijas sponsorētajām aktivitātēm. Par problēmjautājumiem Z. Laudurgs atzina Baltijas ūnijas darbinieku algas, norādot uz to pārskatīšanas nepieciešamību; desmitā pārdalījumu starp ūnijām un savienībām, kā arī pasaules ekonomisko situāciju, kura ietekmē draudzi.

Pēc tam, kad delegāti bija apstiprinājuši šīs atskaites, Organizācijas komitejai pienāca laiks pulcēties darbam īsā sanāksmē. Rezultātā tika izvirzīta Ievēlēšanas komiteja 13 cilvēku sastāvā. Tajā ietilpst pa trim delegātiem no katras savienības, kā arī visu trīs savienību prezidenti un TED prezidents. No Latvijas puses Ievēlēšanas komitejai tika izvirzīts Mārtiņš Subatovičs, Juris Cīrulis un Valdis Zelčs. Ievēlēšanas komiteja kongresā tika apstiprināta vienbalsīgi un nu ir devusies veikt savus pienākumus.