Baltijas Konferenču Ūnijai jauns sekretārs un mantzinis

24. maijs, 2019

Par jauno Baltijas Konferenču Ūnijas sekretāru ievēlēts Daumands Sokolovskis no Latvijas, līdzšinējais Latvijas draudžu savienības sekretārs, bet par mantzini ievēlēts Janus Janari Kogermans no Igaunijas,  līdzšinējais Igaunijas draudžu savienības mantzinis.