Baznīcu nakts adventistu draudzēs

7. jūnijs, 2019

Arī vairākās Septītās dienas adventistu draudzēs durvis būs plaši atvērtas ikvienam interesentam ikgadējā vislatvijas baznīcu nakts pasākumu ietvaros 7. jūnijā.

Septītās dienas adventistu Rīgas 1.draudze
18.00 – 18.30 Draudzes mācītāja uzruna
18.30 – 21.30 Stāsti, liecības un mūzika dievnama lielajā zālē
18.30 – 21.30 Ekskursija draudzes gida pavadībā – iespēja izstaigāt baznīcu, redzēt lielākās koka stabuļu ērģeles Latvijā un uzzināt aizraujošus faktus par Adventistu draudzi un tās vēsturi
18.30 – 21.30 Veselības stends “Pārsteidz mani!”
18.30 – 21.30 Saruna ar mācītāju un aizlūgšanas
18.00 – 22.00 Brīvais mikrofons un kopīga muzicēšana dievnama pagalmā


Septītās Dienas Adventistu Rīgas 7. draudze
19.00-19.05   Ievadvārdi
19:05-19:15   Prezentācija “Kas ir Septītās dienas adventistu draudze?”
19.15–19.25  Garīgā tēma «Kā iepazīt Dievu?»
19.25–19.50   Muzikāli priekšnesumi + Bībeles panti prezentācijā + personiska liecība
19.50–20.00   Brīvais laiks
20.00 -20.05   Ievadvārdi
20.05 – 20.15   Prezentācija “Kas ir Septītās dienas adventistu draudze?”
20.15 – 20.25   Garīgā tēma «Kā iepazīt Dievu?»
20.25 -20.50   Muzikāli priekšnesumi + Bībeles panti prezentācijā + personiska liecība
20.50–21.00   Garīgā tēma “Lūgšana – dvēseles elpa”
21.00–21.10   Himnas dziedājums “Dievs svētī Latviju”,”Tēvreize” lūgšana
21.10–21.25   Garīgā tēma: «Kādai ir jābūt draudzībai? Kas par to teikts Bībelē?»
21.25–21.50   Muzikāli priekšnesumi + Bībeles panti prezentācijā + personiska liecība
21.50–22.00   Brīvais laiks
22.00–22.45   Individuālas tikšanās ar mācītāju, pēc vajadzības
22.45–23.00   Aizlūgšanas par lūgšanu lapiņās minētajām vajadzībām
Paralēlās norises no 19.00-23.00
Grāmatu galds, veselīga uztura degustācijas (līdz 22.00)
veselīga dzīvesveida izstāde, iepazīšanās ar “Radīšana&veselība” programmu/materiāliem.
Bērnu (vecumā līdz 10 g.) nodarbības (līdz 21.00)
Radošā darbnīca bērniem “Ceļa Meklētāju” prezentācja, dažādas interesantas un praktiskas aktivitātes pusaudžiem (10 – 15 g. v.) Baznīcas pagalmā!
“Stāv rakstīts” – Mazās grupas nodarbību prezentācija. Kristietības pamati jeb Kas ir labā Evaņģēlija vēsts?
Anonīmās individuālo aizlūgšanu lapiņas.


Rēzeknes Septītās dienas adventistu draudze
Iespēja iepazīties ar Septītās dienas adventistu Rēzeknes draudzes vēsturi, dzīvi un kalpošanu sabiedrībai.
Baznīcu nakts programma
19.00   Atklāšana
19.10   Lasījums no Svētajiem Rakstiem un lūgšana
19.20   Kristīgā mūzika un dziesmas
20.00   ”Dieva bauslis – Sabats” prezentācija un diskusijas
20.40   Dieva dotie veselības principi
21.00   Lūgšana “Mūsu Tēvs” un pārdomas par to
21.40   Laimīgas ģimenes noslēpumi: “Vīra un sievas lomas ģimenē”
22.00   Lūgšanas. Noslēgums

Visu vakaru ekskursijas pa dievnamu, foto izstāde, kristīgā literatūra, aizlūgšanas, tēja un uzkodas.