Igaunijas draudžu savienības kongress

14. jūnijs, 2019

Šodien Tallinā darbu sācis Igaunijas draudžu savienības kārtējais kongress. Ieradušies 54 no 59 ievēlētajiem delegātiem, un kongresā delegāti balsoja par vēl 3 klātesošo apstiprināšanu delegātu statusā.

Kongresa ievada uzrunu teica Pērnavas draudzes mācītājs Andreass Plompū (Andreas Ploompu), savukārt kongresa darbu šobrīd vada jaunais Baltijas konferenču ūnijas prezidents Ivo Kesks (Ivo Käsk), kurš līdz šim kongresam pildīja Igaunijas draudžu savienības prezidenta pienākumus.

Sēdes vadītājs iepazīstināja klātesošos ar kongresa darba kārtību un noteikumiem, kā delegāti var piedalīties kongresa darbā.

Kongresa pirmais uzdevums bija iepazīšanās ar IDS piedāvātajām izmaiņām Savienības statūtos (to bija diezgan daudz, pat vairāk nekā ārkārtas kongresā 7. aprīlī apstiprinātajos LDS statūtos).

Lai individuāli iepazītos ar statūtu projektu un tajā veiktajam izmaiņām, tika izsludināts pārtraukums.

Pēc pārtraukuma kongresa delegāti nobalso par kongresa sasaukšanas perioda maiņu, no 3 uz 4 gadiem.

Pēc pusdienām tika ievēlētas nepieciešamās kongresa komitejas, kuras darbu uzsāks svētdien no rīta, tajā skaitā arī priekšlikumu komiteja, kas izvirzīs kandidātus jaunajai administrācijai, Savienības padomei un nodaļu vadītājus nākošajiem 4 gadiem.

Sestdien notiks Sabata rīta dievkalpojums, koncerts pēcpusdienā un vakara dievkalpojums. Kā īpašais viesis kongresā ir aicināts teologs un pasniedzējs Klifords Goldšteins.

Svētdien par Igaunijas draudžu savienības prezidentu ievēlēts Andress Plompū (Andres Ploompuu).
Par Igaunijas DS sekretāri atkārtoti ievēlēta Virve Toma (Virve Toom), bet par mantzini pārvēlēts Jānuss Janari Kogermans (Jaanus-Janari Kogerman), kurš ir arī Baltijas konferenču ūnijas jaunais mantzinis.