Adventisti Ruandā svin 100 gadus misijas darbā

10. septembris, 2019


Vairāk nekā 40 000 Septītās dienas adventistu Ruandā sanāca kopā Amahoro nacionālajā stadionā, kas atrodas galvaspilsētā Kigali, lai nosvinētu 100 gadus kopš adventisma kustības pastāvēšanas valstī. Adventistu vispasaules draudzes prezidents Teds N. C. Vilsons, reģiona draudzes vadītāji un valdības pārstāvji arī piedalījās šajā pasākumā sestdienā (sabatā) 2019. gada 31. augustā.

Uzrunājot sanākušos dievkalpojuma svētrunas laikā, Vilsons šo notikumu nosauca par “īpaši nozīmīgu” un atgādināja sanākušajiem par Dieva vadību cauri gadsimtiem.

Lasot no Jozuas grāmatas, Vilsons izveda pūli caur Israēla bērnu pieredzi un Jordānas upes pāriešanu. Viņš lika uzsvaru uz piemiņas akmeņiem, kuri bija jāņem katrai ciltij kā atgādinājums par Dieva brīnumaino glābšanu. Atsaucoties uz svinību nosaukumu – “Dieva rokās”, Vilsons mudināja Ruandas adventistus palikt Dieva drošajās rokās un būt čakliem ticības darbā, līdz Viņš nāks.

Simtgades svinības arī bija laiks, lai teiktu paldies pirmajiem adventistu misionāriem Ruandā, kuri ieradās 1919. gadā. Atskatoties uz viņu nodošanos darbam, Hesrns Bilingiro, Ruandas adventistu draudzes prezidents, apstiprināja viņu vēsturisko ieguldījumu. “Viņi nekad netiks aizmirsti,” viņš teica, kamēr stāstīja, kā misionāriem nācās iekļauties kultūrā, kuru viņi nepazina, un bija jāiemācās arī jauna valoda.

Bilingiro sacīja, ka evaņģēlija vēsts, kuru misionāri nesa caur izglītības un veselības kalpošanu, pati par sevi bija valoda, kuru nebija nepieciešams tulkot, un viņš par to ir pateicīgs. “Es slavēju Dievu par adventistu vēsti, kas ir pārveidojusi daudzas dzīves šajā valstī,” Bilingiro teica. Viņš arī uzteica Ruandas iedzīvotājus, kuri palīdzēja ārzemju misionāriem viņu pionieru darbā.

Tā kā visi, kuri veica misijas darbu tajā laikā, ir jau miruši, pateicības tika nodotas viņu pēcnācējiem. Pateicības tika izteiktas arī tiem, kuru tuviniekus nebija iespējams atrast.

Ruandas valdību pārstāvēja divi ministri un Ruandas valdības izpilddirektors. Valdības vārdā Judīte Uvizeje, Prezidenta biroja ministre, izteicās, ka Adventistu baznīca ir labs Ruandas valdības partneris izglītības, veselības un attīstības jomā.

Pieminot arī pret Tutsu [etniskā minoritāte Ruandā] vērsto šausminošo genocīdu 1994. gadā, viņa teica: “Lai gan tas piemeklēja arī draudzi, es pasakos Dievam par mūsu nācijas izglābšanu.” Uvizeje pievienojās Vilsona aicinājumam adventistiem turpināt būt labiem pilsoņiem un sabiedrības dziedināšanas avotam.

Nākamajā dienā, delegācija no Adventistu draudzes galvenās mītnes, kā arī Austrumu-Centrālās Āfrikas divīzijas līderi pievienojās Ruandas adventistiem viņu ikmēneša sabiedriskajā darbā, ko sauc “Umuganda”. Visiem ruandiešiem ir jāveic sabiedriskais darbs mēneša pēdējā sestdienā, bet valdība ir atļāvusi adventistiem veikt savu darba daļu katra mēneša pirmajā svētdienā. Vietējās valdības ministrs Anastase Šiaka vairākkārt Vilsonam teica, ka viņa valdība vienmēr uzturēs reliģisko brīvību.

Septītās dienas adventistiem Ruandā ir vairāk nekā 900 000 draudzes locekļu, un tiek sagaidīts, ka draudzes locekļu skaits līdz 2019. gada beigām būs sasniedzis vienu miljonu.

 
Pirmavots: Adventist News Network