Sagatavotas jaunas nodarbības Ceļa meklētājiem

19. septembris, 2019 | Gunta Muceniece

Vairāk nekā pirms diviem gadiem Anna Gerasimova no biedrības “Kēfa” piedāvāja uzsākt stratēģiskās partnerības Erasmus+ projektu, lai tā gaitā sagatavotu materiālus Ceļa meklētāju pēdējām 2 klasēm – Ceļotāja klasei un Gida klasei. Sākotnēji ideja izklausījās nereāla, jo stratēģiskajā partnerībā ir jāiesaistās vismaz 2 Eiropas savienības valstu pārstāvjiem. Tā kā daži izaugušie Latvijas Ceļa meklētāji bija palīdzējuši Lietuvas Ceļa meklētājiem, tad atradām projektā ieinteresētus palīgus Lietuvā – atbalsta organizāciju ģimenēm "Kartu Saldu", kuri arī saredzēja šī projekta vērtību savā valstī.

Laika trūkums jūtams it visur mūsu sabiedrībā, arī jauniešu vadītājiem trūkst laika, lai sagatavotu kvalitatīvu nodarbību, jo neviens no viņiem nestrādā kā algots darbinieks, bet visi ir brīvprātīgā darba veicēji; turklāt daudziem nodarbību vadītājiem nav pieredzes šādā darbā.

Sākām plānot, apņēmāmies paveikt nezināmo, neiespējamo, projektu kopīgiem spēkiem uzrakstījām, iesniedzām pēdējā brīdī, un to Dieva žēlastībā apstiprināja. Tagad atpakaļceļa vairs nebija, jāķeras pie darba.


Gads ir pagājis un galvenais mērķis sasniegts – ir izveidots “instrumentu komplekts”, kurā ietilpst sešdesmit 90 minūšu nodarbības jauniešiem no 14 līdz 16 gadiem latviešu, lietuviešu un krievu valodā. Tas ir tas, ko projektā nododam visiem jaunatnes darbiniekiem, bet patiesā vērtība ir lielāka. Ir sagatavotas vēl 30 garīgās nodarbības – par Sabatu, Svētnīcu, Svētā Gara darbu, Kristus 2. atnākšanu un vēl, un vēl. Dievs ir labs, parādīdams Saviem bērniem, kur atrodami resursi darba paveikšanai. Visas sagatavotās nodarbības ir izmēģinātas un izgājušas visu 3 partnerorganizāciju "cenzūru", kas tiešām palīdzēja uz daudzām lietām paskatīties no cita redzes leņķa, un tas nebija maznozīmīgi.17. septembrī NVO namā Rīgā, Ieriķu ielā notika projekta prezentācija – te jaunatnes darbinieki tika iepazīstināti ar paveikto, varēja paši izmēģināt dalību nodarbībā. Laiks paskrēja nemanot, un šķiroties kļuva skaidrs, ka ieguvums ir gan skolotājiem, gan pusaudžiem. Skolotājam ir gatava izstrādāta nodarbība, pusaudzim –  iespēja mācīties, izmantojot neformālās izglītības metodes. 

Anitra Roze ("Adventes Vēstis")