Sabatskolas un personiskās kalpošanas starpdivīziju sanāksme Prāgā.

3. oktobris, 2019 | Andris Pešelis

Ģenerālkonferences vadītā sanāksme notika laikā no 30.septembra līdz 2.oktobrim.
Tajā piedalījās vairāk nekā simts pārstāvju no trim adventistu vispasaules draudzes divīzijām (divisions): Transeiropas, Eiroāzijas un Intereiropas.
Pasākumu vadīja Ģenerālkonferences Sabatskolas un Personiskās kalpošanas vadītāji.
Vairāk nekā simts dalībnieku pārstāvēja gandrīz visas Eiropas valstis.
Pasākuma mērķis bija iepazīstināt ar Septītās dienas adventistu pasaulplašo darbu caur Sabatskolu un personisko kalpošanu un sniegt iedvesmu atbildīgajiem par šīm nodaļām ūnijās un draudžu savienībās.
Lekcijas tiešām bija iedvesmojošas un tiešām būtu labi, ja kaut daļu no tajās sacītā izdotos īstenot arī Latvijā.
Starp lektoriem bija tādi pazīstami autori kā Klifords Goldšteins un Alehandro Buijons, Sabatskolas un personiskās kalpošanas direktors ĢK Ramons Kanalss, Sabatskolas un personiskās kalpošanas asociētais direktors ĢK Džims Hovards un citi.
Lektori centās iedvesmot dalībniekus saredzēt, ka sabatskola ir kas vairāk nekā tikai apcerējums.
Sabatskola ir arī sadraudzība savā starpā, lūgšana, kopīga pielūgsme, Bībeles izpēte, ieinteresētība par līdzcilvēkiem, kopīgi misijas plāni un prieks par liecināšanu.
Iedvesmojoša sabatskola kopā ar personisko kalpošanu pārvērš draudzes un ienes tajās dzīvību. Šie vārdi tika apstiprināti ar noteiktiem piemēriem dažādu valstu draudzēs, kur ar personisko iesaistīšanos caur sabatskolu un personisko kalpošanu ir panākta gan draudzes atjaunošanās, gan personiskā garīgā izaugsme caur individuālo ieguldījumu liecinot par Jēzu. Tad atklājās tas, ko dēvē par draudzes sirdi.
Apskati par personisko kalpošanu tika saistīti kopā ar mācību par māceklību. Par māceklību tika daudz runāts, skaidrojot, ko tā sevī ietver un kā uz to iedvesmot.
Pievienoju attēlus no šī pasākuma:


Ģenerālkonferences Sabatskolas un Personiskās kalpošanas vadītājs Ramons Kanalss uzrunā sanāksmes dalībniekus.

Ģenerālkonferences prezidenta Teda Vilsona video sveiciens sanāksmes dalībniekiem.

Ramons Kanalss un Klifords Goldšteins atbild uz jautājumiem par sabatskolas darbu un materiāliem.


Uzrunu par visu draudzes locekļu iesaistīšanu un māceklību (spāņu valodā) saka Alehandro Buijons.

Intereiropas divīzijas prezidents Paolo Benīni prezentē grāmatu par māceklību.