Mūžībā aizgājis mācītājs Almants Liepiņš

8. oktobris, 2019

Almants Liepiņš (mācītājs emeritus)
09.02.1965. - 08.10.2019.
 
        Ar skumjām paziņojam, ka otrdien, 8. oktobrī, no mums šķīries Septītās dienas adventistu Latvijas draudžu savienības mācītājs Almants Liepiņš. No astoņdesmito gadu beigām viņš uzticīgi kalpoja Liepājas, Priekules, Auces, Ezeres, Dobeles, Smiltenes, Alūksnes un Gulbenes draudzēs.
        Atvadoties no kolēģa, drauga un mīļa brāļa Kristū, mēs ticībā raugāmies uz Bībeles apsolījumu piepildījumu par mūžīgu dzīvi kopā ar mūsu Kungu.
        "Jūsu sirdis lai neizbīstas! Ticiet Dievam un ticiet Man! Mana Tēva namā ir daudz mājokļu. Ja tas tā nebūtu, vai Es jums tad būtu teicis: Es noeju jums vietu sataisīt? Un, kad Es būšu nogājis un jums vietu sataisījis, tad Es nākšu atkal un ņemšu jūs pie Sevis, lai tur, kur Es esmu, būtu arī jūs." (Jāņa 14:1-3)  
        Izsakām visdziļāko līdzjūtību ģimenei un tuviniekiem!
 
Latvijas draudžu savienības kolektīvs