Sieviešu konference "Uzvaroša dzīve Kristū"

13. novembris, 2019 | Sieviešu kalpošanas nodaļa

“To visu Es esmu runājis uz jums, lai jums miers būtu Manī. Pasaulē jums ir bēdas; bet turiet drošu prātu, Es pasauli esmu uzvarējis!" Jāņa 16:33
 
Vistumšākajā gada mēnesī 120 sievietes no visas Latvijas bija sapulcējušās Rīgā, Baznīcas ielā 12a, lai kopā varētu tikt iedrošinātas par Uzvarētāja Jēzus Kristus spēku, varu un klātbūtni līdz pasaules galam.

Mūsdienās dzīve ir pilna steigas, bet gribas vairāk būt kopā ar saviem mīļajiem; lai varētu viņiem dot vairāk Kristus gaismas, mīļās māsas pulcējās uzvarošas gaisotnes atmosfērā. 

Konferences programmu bija izveidojis Svētais Gars, jo neviena vispieredzējušākā un radošākā komanda to nespētu. Tikai Dievs pazīst Latvijas sieviešu sirdis un zina, kā viņas iedvesmot ar ansambļa dziesmām, uzrunām, Dieva apsolījumu kartītēm un sadraudzības brīžiem. 

Katrai Dievs pieskārās citādāk, jo esam tik atšķirīgas. Kādu uzrunāja Vinetas Krauliņas atgriešanās stāsts un piedzīvojums ar sarkankrūtīti, kādu citu - Sandas seminārs "Kā nosargāt bērnus", vēl kādu - košās Bībeles apsolījumu kartītes. Tomēr ticu, ka visas mūs savienoja kopīgās lūgšanas, kad nesām pie Jēzus savas lūgšanu vajadzību nastas.

Cik labi, ka neesam vienas tumšajā rudenī, ka varam spiesties tuvāk viena otrai un visas tuvāk - Glābējam. Tagad, iedvesmotas par Jēzus uzvarām, mēs varam būt par svētību kādai, kura pagurusi zem smagas dzīves steigas nastas vai kura nepazīst Uzvarētāju. 
Paldies Tev, Jēzu!
 
Sieviešu atziņas no konferences:
"Brīnišķīga mūzika, spēcīga svētruna, aktuāli semināri."
"Šajā konferencē saņēmu īpašu iedvesmu cīnīties lūgšanās, balstoties uz apsolījumiem. Paldies Vinetai par stiprinošo svētrunu!"
"Man bija ļoti svarīgi dzirdēt, ka pat šobrīd ļoti stipriem cilvēkiem ir bijušas depresijas, bet Dievs ir viņus stiprinājis un izārstējis."
"Paldies par garšīgām pusdienām un to, ka māsām nevajadzēja nopūlēties ar gatavošanu."
"Iepriecināja brīnišķīgās apsolījumu kartītes. Tās noteikti iedvesmos pantus mācīties no galvas."
"Dievbijības piepildīts pasākums ar cilvēkiem - adventistiem praktiķiem."
"Svētīgs pasākums, bet guvu stiprinājumu arī individuālajās sarunās."
"Īpaši uzrunāja Misijas skolas meiteņu liecības."
"Esmu ļoti pateicīga par to, kā Dievs visu noorganizēja. Visas daļas bija tik papildinošas, kā viens vesels."
"Interesants bija stāstījums par lūgšanu grupu Londonā "Lūgšanu tornis"."
"Sandas seminārs bija īpašs. Saņēmu pamudinājumu vairāk cīnieties par mūsu bērniem."
"Ierados salauzta, novārdzināta gan fiziski, gan garīgi. Soli pa solim Dievs deva sajust Savu klātbūtni un saņemt jaunu spēku."

Sagatavoja Liene Logina- Kurpniece