Misijas eksperti apspriež, kā aizsniegt postmoderno Eiropu

28. novembris, 2019 | Adventist Review

Draudzei ir jādalās ar mūžīgo patiesību tādos veidos, kas ir saistoši modernajai sabiedrībai.

Eiropa ir pasaulīgs, postmoderns kontinents, kuru reliģija nevar aizsniegt – tādu iespaidu, šķiet, tā ir radījusi pati par sevi. Pierādījums tam ir daudzu kristiešu draudžu pūles tās locekļus saglabāt draudzēs.

Šī situācija ir rosinājusi Septītās dienas adventistu draudzes Inter-Eiropas divīzijas vadību domāt par draudzes locekļu pavairošanu un to pārrunāt ikgadējā sanāksmē.

Divīzija aicināja īpašus viesus, lai līdzdalītu sanāksmes dalībniekiem padomus šajā tēmā. Galvenie runātāji bija Wayne Krause no Dienvidu Klusā okeāna divīzijas, kur viņš kalpo kā direktors jaunu draudžu veidošanā, māceklībā un “Misija pilsētām” programmā. Kā arī Jon Paulien, bijušais skolas direktors Loma Linda universitātē, Kalifornijā, Amerikas Savienotajās valstīs.Izaicinājumi misijā
Kā sacīja runātāji vecajā kontinentā nav jaunu izaicinājumu, tie vienkārši atbilst sociālo paradigmu maiņai. Lielākais izaicinājums adventisu draudzei ir tikt līdzi ātri mainīgajai sabiedrībai.

‘’Kam jūs labprātāk līdzdalītu glābšanas vēsti – kristiešiem no citām konfesijām vai pasaulīgiem cilvēkiem, kuriem neinteresē Dievs?’’ runātājs Krause jautāja sanāksmes dalībniekiem. Kā piemēru viņš minēja apustuli Pēteri, kad Dievs viņu aicināja doties pie Romas virsnieka Kornēlija. Mācekļiem bija jānojauc mentālā barjera, kas tajā laikā nošķīra apgraizītos no “pagāniem”(skatīt Apustuļu darbi 10.nod. Bībelē).

Tā kā sabiedrība vairs nav tik ieinteresēta baznīcās, reliģijā vai Bībelē, ir sarucis to klausītājus skaits, kas ir gatavi uzklausīt adventisma tradicionālos sludināšanas veidus.

”Ir liela atšķirība starp sevišķu doktorīnu mācīšanu ticīgam cilvēkam un evaņģēlija sludināšanu pasaulīgam cilvēkam” sacīja Krause. “Šodien sekulārās valstīs jautājumam “vai tu gribi studēt Bībeli?” nav lielākas nozīmes, kā jautāt kādam studēt Korānu.”

Mācekļu sagatavošana
Mūsdienās svarīgāk ir sagatavot cilvēkus par mācekļiem, nekā vienkārši dalīties ar zināšanām. Mēceklība ietver ne tikai vēsts izplatīšanu, bet arī izvēli uzturēties pie cilvēkiem un pavadīt ar viņiem laiku – kā to darīja Jēzus. Krause aicināja atbalstīt tos, kuri sagatavo mācekļus sekulāru cilvēku vidū, jo tas nav tik vienkārši, kā izdalīt Bībeles cilvēkiem uz ielas. “Nekritizējiet tos, kuri no sekulāriem cilvēkiem veido mācekļus. Tas vienkārši ir savādāks veids, kā sludināt vēsti,” Krause piebilda.

Jon Paulien teica: “Pajautājiet sev: “Ja mana draudze šodien slēgtu savas durvis, vai apkārtējā sabiedrība to pamanītu? Vai kādam pietrūktu šī draudze?’” Saskaņā ar viņa  teikto, svarīgākais ir kalpot apkārtējai sabiedrībai ne tikai sestdienās, bet visu laiku. Citādak draudze sabiedrības acīs paliks par noslēgtu “izredzēto klubiņu.”

Paulien skaidro: ‘’Mums jāsaprot atšķirība starp sajūtamām vajadzībām un kalpošanas vajadzībām. Visiem vajadzīga glābšanas vēsts, bet sekulāri postmoderni cilvēki nejūt vajadzību pēc tā, tāpēc mums jānoskaidro, kas viņuprāt viņiem ir vajadzīgs.”

Krause prezentēja kādu ļoti iedvesmojošu domu: “Mēs esam šeit tiem cilvēkiem, kuru vēl šeit nav.” Kad saprotam iemeslu draudzes eksistencei, ticīgie tajā pašā brīdī atradīs motivāciju darboties un mainīt to, kā tie izdzīvo evaņģēliju savās dzīvēs.

Dievs joprojām ir starp mums
Tika apspriests jautājums: “Vai ir iespējams atrast Dievu postmodernā sabiedrībā?”
“Jā, protams!” Paulien sacīja, “Dievs turpina darboties jebkurā sabiedrībā.” Saskaņā ar viņa teikto, labākais veids, kā dalīties ar labo vēsti šajā kontekstā, ir būt pazemīgiem, patiesiem un atklātiem par savām kļūdām. Kalpošanas mērķis ir piedāvāt cilvēkiem identitātes paraugu un palīdzēt viņiem dzīvot jēgpilnas dzīves.

“Postmoderniem cilvēkiem vajadzīga sabiedrība, kurā viņi var justies piederīgi. Tai jābut tādai, kas gatava uzklausīt, pieņemt jebkuru – gan garīgi nobriedušo, gan pretēji domājošo,” Paulien sacīja. “Draudzei patiesība jāpasniedz kā stāsts,” viņš uzstāja.

Paulien uzsvēra, ka, ja draudze vēlas gūt panākumus, tad ir jāsper noteikti soļi. Tai jādodas uz priekšu tik pat daudz kā sabiedrībai, un mums, draudzes locekļiem, jāpielāgojas sabiedrības komunikācijas veidam, kā arī tam, kā šiem cilvēkiem darīt zināmu glābšanas vēsti.

Viņš sacīja: “Tam jātiek veiktam tā, lai postmoderni cilvēki saņemtu vēsti caur tādiem līdzekļiem, kādus viņi meklē un izmanto ikdienas dzīvē.”

Stāsta oriģinālā versija tika publicēta Inter-Eiropas divīzijas mājaslappā https://news.eud.adventist.org/en/

Avots: https://www.adventistreview.org/church-news/story14231-mission-experts-discuss-how-to-reach-postmodern-europe