Dzīvības ceļš - no zaudētās paradīzes līdz atjaunotajai paradīzei

1. janvāris, 2020

Šīs četras ilustrācijas atspoguļo pieaugošo izpratni par glābšanas plānu, ko pieredzēja mūsu celmlauži. Ievērojiet katras versijas attīstību.
 

1873. gadā veidoja Merits Kelogs, vecākais Džona Harveja un Viljama Kelogu pusbrālis. Šī ilustrācija pirmo reizi tika publicēta Review žurnālā 1873. g. 27. maijā. Tam klāt Kelogs pievienoja arī 15. lpp. attēla skaidrojumu. Evaņģēlists ar šīs ilustrācijas palīdzību paskaidroja bauslības un evaņģēlija attiecības.


1876. gadā Džeimss Vaits rakstīja savai sievai Elenai: “Attēls “Dzīvības ceļš” ir revidēts un visādā veidā uzlabots. Šo versiju publicēja Review žurnālā 1876. g. oktobrī. Pie šī attēla tika publicēts Džeimsa Vaita skaidrojums. Attēlā vairāk nav klātesoša “visu redzošā Dieva acs”. Svētā Pilsēta ir novietota uz zemes. Bērns un dzīvnieki, kuri pārstāv jauno zemi, arī nav attēloti. Dažas figūras kā eņģelis un kristības ir uzlaboti vai mainīti.
 

1880. gadā Džeimss Vaits bija ieplānojis jaunu ilustrāciju ar divām atšķirībām. Rakstot Elenai, viņš piezīmēja, ka “bauslības koks ir paņemts projām. Kristus pie krusta ir attēlots lielāks un novietots centrā”. Attēls ilustrē pārmaiņas Džeimsa Vaita uztverē. Kristus un nevis bauslība ir glābšanas plāna centrā. Šo gravīras attēlu ir veidojis Tomas Morans, kurš bija viens no tā laika izcilākajiem māksliniekiem. Vaits bija plānojis šo ilustrāciju ievietot kādā no savām grāmatām. Par nelaimi viņš mira 1881. g. 6. augustā. Elena Vaita kopā ar dēliem šo gravīru izveidoja un uzlika tai autortiesības. Bauslība ir aizvietota ar krustā sisto Kristu.
 

1980. gadā Elenas Vaitas mantojuma centrs izdeva pēdējo versiju krāsās, ko zīmēja mākslinieks Ilfreds Lī (Elfred Lee). Šī ilustrācija tika parādīta Ģenerālkonferences kongresā 1980. gadā Dallasā, Teksasas štatā, ASV. Tagad šis attēls ir piekārts Ģenerālkonferences Elenas Vaitas mantojuma centrā kāpnēs, kuras ved uz šī centra apmeklētāju zāli.Avots: https://www.adventistreview.org/1912-24