10 lūgšanu dienas 2020 - Meklējot Dieva Garu

3. janvāris, 2020

Ikgadējā Vispasaules Septītās dienas Adventistu draudzes iniciatīva – 10 Lūgšanu dienas 2020 – aicina pievienoties arī Tevi, lai piedzīvotu apsolītās Svētā Gara svētības. Pirms Jēzus atgriezās Debesu Mājās, kā mācekļiem toreiz, tā arī mums šodien Viņš dāvāja apsolījumu, ar kuru varam iepazīties Bībeles Apustuļu darbu grāmatā, 1.nodaļā, 8.pantā: “Bet jūs dabūsit spēku, kad Svētais Gars būs nācis pār jums, un būsit Mani liecinieki kā Jeruzālemē, tā visā Jūdejā un Samarijā un līdz pašam pasaules galam."

“Kristus atvadīšanās brīdī teiktajā apsolījumā, ka Viņš kā savu pārstāvi sūtīs Svēto Garu, laika gaita nav ieviesusi nekādas pārmaiņas. Tie nav kādi ierobežojumi no Dieva puses, kas aizkavē Viņa žēlastības bagāto plūsmu Zemes iemītniekiem. Ja apsolījuma piepildījums neizpaužas tā, kā to varētu sagaidīt, tad tikai tāpēc, ka šis apsolījums nav pietiekoši vērtēts. Ja visi būtu labprātīgi saņemt, tad visi arī būtu piepildīti ar Garu. Kur par Svētā Gara vajadzību maz domā, tur vērojams garīgs sausums, garīga tumsa, garīgs nespēks un nāve. Ja mūsu uzmanību saista mazāk svarīgas lietas, tad garīgā spēka, kas nepieciešams draudzes augšanai un labklājībai, kas nestu sev līdzi visas citas svētības, noteikti pietrūks, lai gan šis spēks tiek piedāvāts neierobežotā pārpilnībā.

Ja nu Svētā Gara dāvana ir līdzeklis, ar kuru varam iegūt spēku, kāpēc mēs pēc tās nesalkstam un neslāpstam? Kāpēc mēs par to nerunājam, nelūdzam un nesludinām? Kungs ir labprātīgāks dot Svēto Garu tiem, kas Viņam kalpo, nekā vecāki vēlas dot labas dāvanas saviem bērniem. Katram darbiniekam jālūdz Dievs, lai ik dienas saņemtu Gara kristību. Ticīgu strādnieku grupiņām jāsapulcējas, lai lūgtu pēc īpašas palīdzības, pēc Debesu gudrības, lai zinātu plānot un plānus saprātīgi īstenot dzīvē. Viņiem sevišķi jāaizlūdz, lai Dievs ar Svēto Garu bagātīgā mērā svētītu savus izredzētos vēstnešus misijas laukos. Patiesības sludināšanā Svētā Gara klātbūtne Dieva darbiniekiem nodrošinās tādu varu, ko nevar dot visas pasaules gods un slava.” /E.Vaita, Apustuļu darbi, 50.lpp./

Pēc gada nogales skriešanām varbūt arī Tu jūties garīgi izsalcis, lai droši dotos pretim Jaunajam, 2020.gadam. Bībelē, Psalmu grāmatā, 81.nodaļā un 11.pantā ir kāda recepte: “Atplet savu muti, lai Es to piepildu!”

Ļauj Dievam sevi “pabarot” šo 10 Lūgšanu dienu laikā un Tavs nākamais gads vairs nebūs tikai viens no daudziem gadiem, tas būs īpašs gads – piepildīts ar Svētā Gara spēku!
Visas desmit dienas katra draudze, katra mazā grupa, katrs Dieva bērns tiek iedrošināts pārdomāt kopējo šī gada tēmu – Meklējot Dieva Garu, kā arī pievienoties katras dienas kopīgajām lūgšanām.
 
Šī raksta beigās atradīsi iespēju lejuplādēt visus pieejamos materiālus latviešu valodā.
Aicinu Tevi arī neaizmirst padalīties ar saviem piedzīvojumiem, ko Dievs Tavā dzīvē ir darījis šo īpašo 10 Lūgšanu dienu laikā. Gaidīšu Tavu liecību, lai līdzdalītu to citiem par iedrošinājumu: berzinabaiba@yahoo.com
 
SDA Lūgšanu nodaļas vadītāja
Baiba Bērziņa
26457714
 
 

Lejuplādes

10 lūgšanu dienu materiāls (visas dienas)