Lūgsim par Austrāliju!

8. janvāris, 2020 | LDS

Ugunsgrēki Austrālijā nav neparasta parādība, bet katastrofa, kas aizsākās pagājušā gada septembrī un turpinās joprojām, ir kaut kas ārkārtējs un nebijis. Vairāk kā 200 vietās plosās ugunsgrēki, iznīcinot dabu, mājas un dzīvniekus, kā arī radot ļoti nopietnu apdraudējumu cilvēku dzīvībai un veselībai plašās teritorijās. 

SDA Austrālijas draudžu vadītāji ziņo, ka sirdi plosošu ciešanu visapkārt ir neaptverami daudz. 
Adventistu palīdzības organizācija ADRA un draudzes brīvprātīgie aktīvi iesaistās palīdzības sniegšanā ugunsgrēkos cietušajiem Austrālijas iedzīvotājiem, kuri ir zaudējuši mājas un visu iedzīvi, tajā skaitā arī septiņām adventistu draudzes locekļu ģimenēm.

Kaut arī mēs atrodamies zemeslodes otrā pusē, tomēr varam palīdzēt Austrālijai aizlūdzot par šo valsti, tās iedzīvotājiem un vadītājiem. Lai Dievs ir žēlīgs un palīdz savaldīt šo uguns stihiju. Lūgsim par cietušajiem un tiem, kuri bezbailīgi turpina cīnīties ar uguns liesmām.Lūgsim par to mūsu draudzēs, lūgšanu grupās un savās ģimenēs. Laiki, kad varam vienoties savās mājās lūgšanās par Austrāliju ir no rīta pl. 7:00 - 7:15 un vakarā pl. 21:00 – 21:15.

Mateja 7:7
“Lūdziet, tad jums taps dots, meklējiet, tad jūs atradīsiet; klaudziniet, tad jums taps atvērts.”

Lai Dievs svētī katru lūdzēju un palīdz Austrālijai šajā smagajā situācijā! 
LDS prezidents-bīskaps
Vilnis Latgalis