Sabata nomaiņa uz svētdienu kristīgajā baznīcā, 2. daļa

11. februāris, 2020 | Andris Pešelis

Ernests Dīnsbergs savā grāmatā “Kristīgās baznīcas vēsture” 1878. g. rakstīja:

“Iesākumā kristīgajie ar Jūdiem kopā svētīja to sabatu jeb mūsu tagadējo sestdienu; bet kad žīdi kristīgajus sāka nīdēt un vajāt, tad šie gluži no tiem atšķīrās un sāka sabatas vietā svētīt to pirmo nedēļas dienu, jeb tā Kunga augšāmcelšanās dienu un tā sv. Gara izliešanās dienu;
un šo dienu kristīgā baznīca iecēla par svētdienu.”

Tātad, saskaņā ar Dīnsberga grāmatu “Kristīgās baznīcas vēsture,” nevis Dievs vai Bībele, bet gan kristīgās baznīcas vadītāji iecēla svētdienu par svēto dienu sabata vietā, un to viņi izdarīja pretēji Bībelē uzrakstītajiem Dieva desmit baušļiem.