Vējš pūš, un lapas jau kustas

11. februāris, 2020 | Komunikāciju nodaļa

No 7. līdz 9. februārim ikvienam, kas apmeklēja WhatsApp evaņģelizācijas semināru adventistu dievnamā Baznīcas ielā 12a, tika dota vienreizēja iespēja sastapt un dzirdēt cilvēku, kurš radījis unikālu programmu cilvēku aizsniegšanai pasaulē, pār kuru valda ekrāni – Nevilu Nevelingu no SDA Ģenerālkonferences un Adventistu vispasaules radio.

Šodien uzrunāt cilvēkus uz ielas vai transportā ir liels izaicinājums. Lielākoties visi ir aizņemti un visiem jau ir sava sabiedrība – viedtālrunis, kurā aplūkot sociālo tīklu jaunumus, skatīties filmas, spēlēt spēles un… mācīties Bībeles stundas? Vai tas tiešām ir iespējams? Brālis Nevils apliecināja, ka tiešām ir! Īpašā evaņģelizācijas programma, kurā cilvēkam, kas to izvēlējies, reizi nedēļā tiek nosūtīts vienas Bībeles stundas materiāls, jau ir nesusi un turpina nest bagātīgus augļus visā pasaulē. Cilvēku, kurš saņem un apgūst šīs stundas, Dieva Gars nereti mudina tās nosūtīt tālāk, veidojot savu apraides sarakstu, savukārt tajā ir vēl citi cilvēki, kuri nosūta stundas tālāk… Kā Dieva brīnums šī vēsts caur viedtālruni sasniedz gan ieslodzītos cietumā, gan ateistus, gan kristiešus citu konfesiju draudzēs neatkarīgi no vecuma un nodarbošanās. Ir ļaudis, kas pēc tam zvana un līdzdala, kā Dievs darbojies pie viņiem; ir tādi, kas zvana, lai uzdotu jautājumus, diskutētu, strīdētos, un tas ir labi, jo, kā izteicās pats Nevils Nevelings, tas nozīmē, ka vējš jau pūš, jo lapas kustas – Svētais Gars jau darbojas Viņam vien zināmā veidā.

Baznīcas ielā 12a seminārs turpinājās trīs dienu garumā – piektdien 18. 30 notika pirmā – ievadlekcija, kurā lektors iepazīstināja klātesošos ar programmas izveides priekšvēsturi – kā Dievs viņu vadījis no teoloģiskās izglītības pie datorzinību apguves, tālāk pie 17 gadus ilga darba radio un televīzijā un tad atkal atpakaļ pie teoloģiskās izglītības, lai galu galā aizvestu pie idejas par evaņģelizāciju caur Whatsapp, kuras izveidei bija nepieciešamas tieši šīs iepriekš apgūtās zināšanas un pieredze. Sevišķā veidā sirdi skāra brāļa Nevila mudinājums iemīlēt cilvēkus, kuri ir mums apkārt, iemīlēt cilvēkus Latvijā, jo tikai tad mums sirds degs vēlmē viņus sasniegt ar vienīgo vēsti, kam ir mūžības vērtība.Sabata rīta dievkalpojumā Nevils Nevelings teica svētrunu par Svētā Gara kristību un šīs kristības lielo nozīmi tajā, lai ikviens draudzes loceklis varētu pilnā mērā nodoties un kalpot Dievam. Jo ne mācītāji ir tie, kam jāpārvar šķēršļi un jāveicina darbs, pieliekot zināšanas un paliekot ticībā – tas jādara ikvienam no mums. Taču, lai būtu sekmīgi, mums jānes arī kādi upuri – mums jāveltī tam savs laiks, jābūt pastāvīgiem, uzticīgiem un ir no kaut kā jāatsakās. Kad tiekam kristīti, mēs mirstam, ir ļoti svarīgi to saprast, vecais cilvēks nomirst, tas vairs neeksistē. Mēs esam nomazgāti, taisni, svēti, šķīsti. Dievs ir visu paņēmis prom. No tā brīža mēs esam jauna radība. No tā brīža mēs stāvam zem Dieva autoritātes, esam iegājuši Viņa garīgajā valstībā, esam Debesu valstības iedzīvotāji. Kristība ar Svēto Garu nozīmē, ka tiekam apģērbti Svētajā Garā. To iegūstam caur lūgšanu un roku uzlikšanu, un tam ir milzīga nozīme. Šī kristība nes milzu pārmaiņu, par ko varam lasīt arī daudzviet Apustuļu darbu grāmatā. Tieši tā mēs tiekam sagatavoti būt par misionāriem. 

Sabata pēcpusdienā seminārs turpinājās ar WhatsApp evaņģelizācijas praktisku izklāstu, bet nākamajā dienā – svētdienā – visas dienas garumā klātesošie apguva gan šīs evaņģelizācijas praktisko pusi, gan guva iedvesmu un stiprinājumu no brīnišķīgiem, Dieva spēka pilniem liecību stāstiem par to, kā darbojas šī evaņģelizācija un cik svarīga – patiesībā galvenā – nozīme  šai kalpošanā ir lūgšanai, kā arī – cik varenā veidā Dievs uz šādām lūgšanām jau ir atbildējis un turpina atbildēt. 

Semināra noslēgums un viens no īpašākajiem brīžiem bija mirklis, kad visi klātesošie nolika savus tālruņus uz paaugstinājuma zāles priekšā un tie lūgšanā tika nodoti Dieva darbam.

Anitra Roze