Sabata nomaiņa uz svētdienu kristīgajā baznīcā, 4. daļa

18. februāris, 2020 | Andris Pešelis

Citāts no “Katoļu Tautas-katehisma” vācu valodā.
Redaktors Francis Spirago
Lingen, 1927. g., 279. lpp.
 
 
“Jūdu dekalogā ietilpst šie baušļi: 1) Bauslis, kurš pavēl pielūgt tikai patieso Dievu, 2) Aizliegums pielūgt attēlus, 3) Aizliegums godāt elku dievu vārdus, 4) Bauslis par sabata svētīšanu, 5) Bauslis par vecāku godāšanu, 6) Aizliegums slepkavot, 7) Nepārkāpt laulību, 8) Nezagt, 9) Nesniegt viltus liecību, 10) Aizliegums iekārot svešu cilvēku mantas (2. Moz. 20: 1-17). Katoļu Baznīca ir apvienojusi otro bausli, kas aizliedz pielūgt attēlus, kopā ar pirmo Dieva bausli, tādēļ tā ir sadalījusi desmito bausli divos pastāvīgos baušļos, lai izceltu kristīgās sievas godināšanu. Pie baušļa, kas mudina godāt vecākus, Baznīca ir klāt pielikusi vārdus: “Lai tu ilgi dzīvotu virs zemes,” atsaucoties uz 5. Moz. 5:16 un svēto apustuli Pāvilu Ef. 6:3. Bauslis par sabata ievērošanu tika pārveidots par svētdienas svētīšanas bausli.”
 
Tātad, saskaņā ar šo katoļu katehismu, sabatu aizvietoja ar svētdienas svētīšanu Romas katoļu Baznīca.