Kurzemes reģiona sabatskolas skolotāju sanāksme

24. februāris, 2020

Kurzemes reģiona sabatskolas skolotāju sanāksme notika Talsos 22. februārī. 
Pasākumā piedalījās sabatskolas skolotāji no Kandavas, Saldus, Kuldīgas, Ventspils, Tukuma un, protams, Talsiem. Notika skolotāju savstarpēja apmaiņa ar pieredzi, kas gūta vietējo draudžu sabatskolās. Lekcijā tika aplūkota tēma par māceklību un draudzes garīgās izaugsmes soļiem. Skolotājiem bija iespēja dalīties savās domās vienam ar otru par sabatskolas vadīšanu un izcelt visefektīvākās metodes, kuras ir izmēģinātas. Sabatskolai ir milzīgs potenciāls kļūt par vietējās draudzes misijas rīku, lai aizsniegtu vietējo sabiedrību. Lai tas notiktu, svarīgi pievērst uzmanību jau zinājamam, lai sabatskolā notiek dzīva Bībeles izpēte, sirsnīga sadraudzība savā starpā, interese un rūpes par līdzcilvēku aizsniegšanu un Kristus rakstura atspoguļošana.
 
Foto: Arnis Bičolis