Latvijas draudžu savienības paziņojums

13. marts, 2020 | Vilnis Latgalis

Pasaules Veselības organizācija pirms vairākām dienām izplatīja paziņojumu, ka koronavīrusa un tā izraisītās slimības "Covid-19" izplatība sasniegusi globālas pandēmijas apmērus, tāpēc daudzās valstīs ir noteikti dažādi ceļošanas un pulcēšanās ierobežojumi.

Ņemot vērā koronavīrusa izraisītās slimības “Covid-19” straujo izplatību pasaulē un inficēto skaita pieaugumu Latvijā, vakar valdības Krīzes vadības padomes sēdē tika pieņemts lēmums, ka no 13. marta līdz 14. aprīlim Latvijas teritorijā tiek izsludināta Ārkārtas situācija, un saistībā ar to noteikti dažādi ierobežojumi. Sākot ar šodienu tiek atcelti un aizliegti visi publiskie pasākumi, sapulces, gājieni u.c., kuros piedalītos vairāk nekā 200 cilvēku.

Septītās dienas adventistu Latvijas draudžu savienība, ņemot vērā radušos situāciju, aicina adventistu draudžu locekļus atbildīgi izturēties pret noteiktajiem ierobežojumiem un rūpīgi izsvērt nepieciešamību klātienē apmeklēt pasākumus.

SDA Latvijas draudžu savienība šobrīd neplāno atcelt dievkalpojumus, taču rekomendējam draudzēm atcelt visas plānotās sanāksmes, sapulces un citus pasākumus, nepieciešamības gadījumā saziņai un lēmumu pieņemšanai lietojot pieejamās bezkontakta saziņas iespējas Skype, Google Meet, Konferences zvanu u.c. 

Vietējās draudzes, izvērtējot savu konkrēto situāciju, ar draudzes padomes lēmumu var uz laiku atcelt dievkalpojumus, par to informējot LDS un vietējās draudzes locekļus.

Lūdzam rūpīgi ievērot rekomendācijas, kuras sniedz speciālisti vīrusu epidēmijas gadījumā:
  • Ievērojiet personīgo higēnu, dienas laikā bieži un rūpīgi mazgājiet rokas ar ziepēm. 
  • Lietojiet roku dezinfekcijas līzdekļus, kuru sastāvā ir vismaz 60% alkohola. 
  • Centieties neaizskart seju ar rokām. 
  • Ievērojiet vismaz viena metra distanci, komunicējot ar apkārtējiem, it īpaši, ja novērojat slimības simptomus. 
  • Izvairieties no apskāviena vai rokasspiediena sasveicinoties, tā vietā labāk izmantot smaidu un sveiciena vārdus.
  • Sekojiet līdzi savam veselības stāvoklim un, manot slimības pazīmes (kakla sāpes, iesnas, klepu, paaugstinātu temperatūru u.c.), meklējiet mediķu palīdzību. 
  • Ja esat saslimuši vai nejūtaties labi, palieciet mājās, lai neizplatītu slimību un pasargātu citus no inficēšanās.
  • Gados vecākiem cilvēkiem, ģimenēm ar bērniem un tiem, kam ir hroniskas saslimšanas, kuras inficēšanās gadījumā radītu nopietnus apdraudējumus un riskus, rekomendējam palikt mājās. Izmantojiet iespēju piedalīties dievkalpojumā ar tiešraides starpniecību – adventisti.lv vai Youtube kanālā.

Lai mūsu ticība šajā īpašajā laikā tiek stiprināta ar lūgšanu un nodošanās garu! Lūgsim Dieva apsardzību, palīdzību un žēlastību visiem cilvēkiem, aizlūgsim par līdzcilvēkiem, kuri ir saslimuši vai atrodas piespiedu karantīnā. Lūgsim par mediķiem un viņu īpašo misiju šajā sarežģītajā situācijā. Lūgsim, lai šis laiks cilvēkiem visā pasaulē ir Dieva meklēšanas, uzticēšanās un nopietnu garīgu pārdomu laiks. Lūgsim par Latvijas un citu valstu vadītājiem, lai Dievs piešķir ticībā balstītu paļāvību un gudrību no augšienes.

Noslēgumā novēlējums mums visiem ar apustuļa Pētera vārdiem: 
“Viņa dievišķais spēks mums ir dāvinājis visu mūsu dzīvībai un dievbijībai vajadzīgo caur to, ka esam iepazinuši Viņu, kas mūs ir aicinājis ar Savu godību un labestību, tālab mums ir dāvāti dārgi un diženi apsolījumi, lai jūs kļūtu dievišķās dabas līdzdalībnieki, izbēguši no iznīcības, kas ir pasaulē kārību dēļ. Tādēļ pūlieties, lai jūs ticību vienotu ar tikumu, tikumu ar atziņu, atziņu ar savaldību, savaldību ar izturību, izturību ar dievbijību, dievbijību ar brāļu mīlestību, brāļu mīlestību ar dievišķo mīlestību. Ja tas viss jums ir un vēl pieaug, tas neļaus jums kļūt bezdarbīgiem vai neauglīgiem mūsu Kunga Jēzus Kristus atziņā.” (1. Pētera 1:3-8, JT)

LDS administrācijas vārdā,
Vilnis Latgalis