Mana lūgšana – Baiba Bērziņa

16. marts, 2020 | Baiba Bērziņa

Mūsu Tēvs Debesīs, 

es Tev pateicos, ka, dzīvojot šajā nepastāvīgajā, grēka skartajā pasaulē, varu pazīt Tevi kā savu Radītāju, Glābēju, Padomdevēju un Draugu! Kā Tādu, Kuram saskaņā ar Bībelē (Mateja 28.nodaļā) teikto pieder visa vara debesīs un virs zemes. Ka varu pazīt Tevi kā Tādu, Kurš ir apsolījis būt ar mani ikdienas līdz pasaules galam. 

Es Tev pateicos, Kungs, ka, redzot tās sāpes, ciešanas un bailes pasaulē saistībā ar Covid 19 vīrusa izplatīšanos, mana sirds vēl vairāk ilgojas pēc tā, kas ir apsolīts Bībeles pēdējā grāmatā: “Viņš nožāvēs visas asaras no viņu acīm, nāves vairs nebūs, nedz bēdu, nedz vaidu, nedz sāpju vairs nebūs, jo kas bija, ir pagājis.” Kungs, lūdzu, nāc drīz! 
Un dari, ka varu būt kā Tavas rokas un kājas, kuras praktiski palīdzēja cilvēkiem vajadzībās, ka varu nodot cilvēkiem to mierinājumu, ar kādu Tu mani esi mierinājis izmisuma brīžos.  

Es Tev pateicos par mūsu valsts un pašvaldību vadītājiem, medicīnas darbiniekiem, kārtībniekiem, krīzes dienestu darbiniekiem, dažādu uzņēmumu un institūciju vadītājiem, visiem palīdzošo profesiju pārstāvjiem un vēl daudziem citiem, kuri pašaizliedzīgi meklē labākos risinājumus, lai iestātos par saviem tautiešiem īpašās vajadzības brīdī. Dāvā viņiem gudrību no augšienes, jaunu spēku nogurumā, apsardzību kā pašiem, tā viņu ģimenēm, kā arī pacietību un mieru sirdī.  Lūdzu par slimības skartajiem, viņu tuviniekiem, par karantīnā esošajiem cilvēkiem – palīdzi atveseļoties, palīdzi saukt uz Tevi pēc palīdzības un tā vietā, lai uztrauktos – ticēt un cerēt. Es lūdzu par katru mūsu valsts iedzīvotāju – dāvā būt atbildīgiem pret saviem līdzcilvēkiem un savu veselību, dāvā būt līdzjūtīgiem, pacietīgiem un drosmīgiem stāties pretī visām negaidītajām pārmaiņām. Lūdzu sargi mūsu bērnus, pusaudžus un jauniešus skolēnu brīvlaikā un jaunajos apstākļos. 

Es nezinu, ko nesīs rītdiena, bet zinu, ka Tev, Tēvs, ir risinājums šīs lielās cīņas kontekstā. Palīdzi man iemantot tādu nesatricināmību Tevī, kāda bija Pāvilam, kad viņš teica: “Tāpēc es esmu pārliecināts, ka ne nāve, ne dzīve, ne eņģeļi, ne varas, ne tagadne, ne nākotne, ne spēki, ne augstumi, ne dziļumi, ne cita kāda radīta lieta mūs nevarēs šķirt no Dieva, kas atklājusies Jēzū Kristū, mūsu Kungā!” Palīdzi, lai neviens no mums nepazaudē savienību ar Tevi un dāvanu, kura ir jau sagādāta – mūžīgo dzīvību! 

No sirds pateicos, ka to varu lūgt Jēzus Kristus Vārdā,
Āmen!