Pandēmijas dēļ SDA Ģenerālkonferences darbinieki strādās attālināti

18. marts, 2020 | World of the Bible

Vispasaules adventistu draudzes vadība vislielākās rūpes un pūles velta sabiedrībai, kurai tā kalpo, tieši tādēļ ir pieņemts lēmums visus darbiniekus aicināt strādāt no mājām līdz pat 30. martam. Šie piesardzības mēri tiek īstenoti, ņemot vērā COVID-19 pandēmijas paaugstināto riska faktoru. 

Vispasaules Septītās dienas adventistu draudzes prezidents Teds Vilsons uzsver, ka draudze turpinās savu darbību. T. Vilsons sacīja: “Lai gan piekļuve ēkai būs ierobežota, Ģenerālkonference turpinās strādāt attālināti, izmantojot dažādas mūsdienu tehnoloģiju platformas, piemēram, Zoom, Office 365 un citas. Darbinieki, kas strādā noteiktu stundu skaitu, šajā laikā turpinās saņemt atalgojumu.”

12. martā Ģenerālkonfrences vadība sanāksmē izvērtēja darbinieku ceļošanas nepieciešamību. Tolaik tika izdoti pirmie ceļošanas aizliegumi, tādēļ visiem darbiniekiem, kas atradās darba ceļojumos, bija jāatgriežas mājās. 

Lai pasargātu savus darbiniekus un apkārtesošo sabiedrību, tiek pieņemts lēmums uz divām nedēļām slēgt Vispasaules adventistu draudzes galveno mītni. 

11. martā Pasaules Veselības organizācija pasludināja COVID-19 vīrusu par pandēmiju. Pašlaik vīruss ir inficējis vairāk nekā 130 000 cilvēku, konstatēts vairāk nekā 5000 nāves gadījumu. 

Šo īslaicīgo pārmaiņu mērķis ir pasargāt ļaudis un palēnināt COVID-19 vīrusa izplatību vietējā sabiedrībā. Nepieciešams rūpīgi ievērot vienkāršas vadlīnijas veselības uzturēšanai, kuras mums sniedz Slimību izplatības centra mediķi un eksperti: 
  1. Rūpīgi mazgājiet rokas ar ziepēm un ūdeni. Ja nav iespējams nomazgāt rokas, izmantojiet roku dezinfekcijas līdzekli, kas satur vismaz 60% alkohola. 
  2. Klepojot vai šķaudot, aizsedziet muti un degunu. Ja nav pieejams vienreizējais kabatas lakatiņš, tad lietojiet roku vai piedurkni, lai aizsegtu muti un degunu. 
  3. Ievērojiet sociālo distancēšanos; izvairieties no sarokošanās, apskaušanās u.tt. 
  4. Katru dienu dezinficējiet dzīvokli un darba vietu. 
  5. Palieciet mājās, ja esat slimi. 
  6. Vērsieties pēc medicīniskas palīdzības, ja pamanāt  COVID-19 simptomus.
Vispasaules draudzes vadība aicina ikvienu šajā laikā palikt uzticīgiem un darīt vislabāko, rīkoties atbildīgi, lai pasargātu vietējo sabiedrību. Vispasaules adventistu draudzes Veselības kalpošanas nodaļas vadītājs doktors Pīters Landless uzsver, ka Adventistu draudze nepārstāj darboties: “Draudze turpinās cītīgi strādāt. Mēs nebeidzam savu darbību. Mums jāseko attiecīgās valdības prasībām tajā valstī, kurā dzīvojam, tomēr mēs turpināsim strādāt.” 

Vissvarīgākais aicinājums visiem draudzes locekļiem ir – lūgt. Lūdziet par tiem, kas strādā, lai dziedinātu tos, kas ir slimi. Lūdziet par tiem, kuri cīnās ar slimību, un lūdziet, lai pasaules vadītāji un ārsti, saskaroties ar grūtu lēmumu pieņemšanu, novēršot šo pandēmiju, rīkotos gudri. 

T. Vilsons aicina draudzes locekļus būt par piemēru apkārtējiem. “Esiet kā droša klints. Esiet cerības stars, kas nopamatots Jēzū,” viņš sacīja. “Es jūs aicinu būt par liecību un lieciniekiem mūsu Kunga labā. Dievs vēlas, lai jūs esat īpaši Viņa liecinieki pat šajā trauksmainajā panikas laikā. Esiet droši, stingri nopamatojušies uz mūsu Klints, Jēzus Kristus; lai katrs draudzes loceklis pilnībā iesaistās, sniedzot palīdzību.”

Atbildot uz jautājumu, kā COVID-19 ietekmēs 2020. gada Ģenerālkonferences sesiju Indianapolisā, Indianas štatā šajā vasarā, T. Vilsons skaidro: “Mēs joprojām plānojam rīkot Ģenerālkonferenes sesiju, tomēr pasaules draudzes vadība turpinās rūpīgi sekot līdzi notiekošajam un izvērtēt situāciju, konferencei tuvojoties. Vislielākās rūpes tiks veltītas ikviena veselībai un drošībai. Vietnē session.adventist.org mēs turpināsim jūs informēt par jaunumiem, kas saistīti ar konferenci.”