Mana lūgšana – Vilnis Latgalis

19. marts, 2020 | Vilnis Latgalis

Visuvarenais un mūžīgais Dievs Debesīs!

Pateicos, ka mūsu Kunga Jēzus Kristus vārdā varu nākt pie Tevis kā pie Tēva, kas vienmēr ir atvērts Savu bērnu lūgšanām! Tu mīlestībā radīji šo Zemi un visus tās iemītniekus. Bet nepaklausība, patmīlība un iekāre ir samaitājusi šo pasauli, kurā dzīvojam, tāpēc ciešanas, slimības un sāpes ir kļuvušas par mūsu dzīves neatņemamu sastāvdaļu. Sūtīdams Savu Dēlu Jēzu kā mūsu Glābēju no mūžīgas iznīcības, Tu iepazini šos posta dziļumus un bezcerības izmisumu vispārākajā pakāpē.

Tāpēc Tu mūs saproti daudz vairāk, nekā mēs to spējam aptvert. Pateicos par Tavu žēlastības pilno laipnību, kas mūs apņem no visām pusēm, sniedzot cerību mūsu bezcerībā, ticību mūsu izmisumā un palīdzību mūsu nespēkā!

Kad sastopamies ar slimībām, kas apdraud cilvēku veselību, darbaspējas un dzīvību, mēs jūtamies apjukuši un bezspēcīgi. 

Daudzas valstis šobrīd piedzīvo jaunā vīrusa strauju izplatību ar visām no tā izrietošajām sekām. Cilvēku sirdīs un prātos ir bailes un neziņa, satraukums un izmisums, bet turpat līdzās – reizēm arī vienaldzība un ironija. Mēs pateicamies, ka Latvijā šobrīd vēl nav smagu gadījumu ar cilvēku upuriem, bet jūtam līdzi to aizgājēju tuviniekiem, kuri piedzīvo šķiršanās skumjas. 

Mums nav skaidrības, ko nesīs nākošās dienas, nedēļas vai mēneši, tāpēc izvēlamies uzticēties Tavai gudrībai, žēlastībai un palīdzībai, kas vienmēr nāk īstā laikā. Kungs, apžēlojies par mums un palīdzi! Piepildi mūsu sirdi ar nešaubīgu ticību, līdzjūtīgu mīlestību un dzīvu cerību. Palīdzi saprast, kas ir labākais, ko mēs katrs varam darīt šajā situācijā. Palīdzi mums izlietot šo laiku vislabākajā veidā. Palīdzi, lai ar savu dzīvi, kalpošanu un attieksmi mēs liecinātu par to cerību un uzticēšanos, kas nepamet kaunā. 

Lūdzam Tavu svētību un apsardzību visiem, kas turpina darboties, lai nodrošinātu mūsu ikdienas vajadzības! Mēs aizlūdzam par mediķiem un viņu īpašo misiju šajā laikā, kas prasa daudz spēka, drosmes un ziedošanās. Mēs aizlūdzam par valdību, likumdevējiem un visām atbildīgajām institūcijām, kam jāpieņem lēmumi un jāīsteno tie dzīvē. Mēs aizlūdzam par visiem, kas sevi sauc par Kristus sekotājiem, un par visiem tiem, kas vēl nav atraduši cerību un mierinājumu Tevī. Mēs lūdzam par mūsu kaimiņiem Igaunijā, Lietuvā un apkārtējās valstīs. Lai Tava žēlastība ir liela ar mums visiem. 

Esi, Kungs, mums – grēciniekiem – žēlīgs! 
Āmen!