Grūtības un pārbaudījumi

26. marts, 2020

Varētu teikt, ka šodien dzīvojam unikālā laikā. Varbūt ne tajā labākajā un skaistākajā nozīmē, bet, tomēr jāatzīst, – unikālā. Šodien piedzīvojam to, ko vēl nekad neesam piedzīvojuši, ko vēl nesen nespējām pat iedomāties un iztēloties un uz ko vispār nebijām gatavi.

Pieaugot savā ticības spēkā, daudzi no mums varbūt jau bija gatavi cīņai ar pašu “Goliātu”, bet neviens nevarēja iedomāties, ka būs jācīnās ar vīrusu un ka mūs vajās nevis liels un spēcīgs “Goliāts”, bet gan sīks un neredzams mikroorganisms. Neviens nevarēja iedomāties, ka šis “neredzamais ienaidnieks” sagādās tik ļoti daudz grūtību, pārbaudījumu un ciešanu.

Šī cīņa ir nopietna un kļūs vēl asāka un sīvāka. Mat.24:21 Jēzus saka:
“Jo tad būs tādas lielas bēdas, kādas nav bijušas no pasaules iesākuma līdz šim laikam un kādas arī vairs nebūs.”

Ja ticam tam, kas rakstīts, tad mums ir jāsaprot un jāpieņem, ka tieši tā arī būs. Tādēļ, lai uzvarētu, mums jābūt sagatavotiem šai cīņai, mums jābūt garīgi stipriem un drosmīgiem. Tomēr paturēsim prātā arī to, ka Dievs vienmēr par visu ir rūpējies un to dara arī tagad un bez Viņa mēs ne nieka nespējam. Kristus vienmēr ir līdzās. Viņš no mums neprasa neiespējamo un neuzliek mums vairāk, kā spējam panest. Bet – kur tad rodas tie drosmīgie un stiprie?

Drosmīgie un stiprie nepiedzimst – par tādiem kļūst. Un par drosmīgiem un stipriem var kļūt, tikai piedzīvojot cīņas, vētras, grūtības, pārbaudījumus… un izcīnot uzvaras kopā ar Jēzu. Neviens jūrnieks nevar uzvarēt vētru, stāvot krastā… Neviens alpīnists nevar iekarot virsotni, no attāluma skatoties uz kalnu… Neviens kristietis nevar pieaugt ticībā, stāvot malā un baidoties, neizejot cauri garīgām cīņām un nepiedzīvojot arī uzvaras.

Tikai grūtībās un pārbaudījumos spēks un drosme pieaug un mēs kļūstam spējīgi pieņemt vēl lielākus izaicinājumus. Grūtības un pārbaudījumi, ko piedzīvojam šodien, dara mūs spējīgus stāties pretim tiem izaicinājumiem, ar kuriem būs jāsastopas rīt. Tieši tā Dievs mūs padara stiprus, drosmīgus un sagatavo, lai mēs būtu spējīgi pastāvēt vēl lielākās grūtībās un pārbaudījumos.

Grūtības un pārbaudījumi ir pats īstākais laiks, lai mēs katrs pārliecinātos un noskaidrotu, kāda tad īsti ir mūsu ticība – cik liela, cik stipra, cik pastāvīga utt. Jo tikai grūtībās un pārbaudījumos ticība atklājas darbībā. Tikai grūtībās un pārbaudījumos visskaidrāk atklājas tas, uz ko esam likuši savas vislielākās cerības. Tieši grūtībās un pārbaudījumos noskaidrojas, vai dedzīgie un skaļie vārdi par līdzināšanos Jēzum un Viņa rakstura pilnībai nav bijusi tikai tukša skaņa.

2. Kor.4:17, 18 “Jo tagadējās grūtības, kas ir vieglas, dod mums neizsakāmi lielu mūžīgu godību, ja mēs neņemam vērā to, kas ir redzams, bet to, kas nav redzams. Jo redzamais ir laicīgs, bet neredzamais mūžīgs.”

Patiesi, grūtības, ko šodien piedzīvojam, atklāti norāda uz to, ko mēs paši sludinām un ko jau sen gaidām – uz Jēzus Kristus Otrās atnākšanas tuvumu un Viņa apsolījumu drīzu piepildīšanos. Tādēļ “neņemsim vērā to, kas ir redzams”, nebēdāsimies un nezūdīsimies, bet uzticīgi raudzīsimies uz to mūžīgo godību, ko Dievs ir sagatavojis tiem, kas Viņu mīl – tiem, kas paliks uzticīgi Viņam līdz galam.

Vēl jo vairāk – šodien, kad redzam šo apsolījumu piepildīšanos, darīsim to zināmu arī tiem, kas Kristus labo vēsti vēl nav dzirdējuši, sapratuši un pieņēmuši! Šo laiku pavadīsim, lūdzot par citiem, par labās vēsts izplatīšanu un par Dieva plānu mūsu draudzei šim laikam. Visu savu ticību un cerību liksim uz mūsu Kungu Jēzu Kristu, kurš Pats ir visas ticības iesācējs un piepildītājs. Tikai VIŅĀ mēs varam pastāvēt VISOS pārbaudījumos.

Turēsimies kopā! Turēsimies pie Viņa rokas! Turēsimies pie Viņa apsolījumiem, jo Viņš ir sagatavojis lielu un paliekošu nākotni.

Jņ. 10:28 "Un Es tām dodu mūžīgo dzīvību, un viņas nemūžam neies bojā, un neviens tās neizraus no Manas rokas."
Fil.4:4 "Priecājieties iekš Tā Kunga vienumēr; es vēlreiz teikšu, priecājieties!” 

Šodien, neskatoties ne uz kādām grūtībām, to novēlu arī visiem jums! "Priecājieties iekš Tā Kunga vienumēr…”

Normunds Ģipslis,
Mācītājs