Saglabā mentālo veselību COVID-19 laikā

8. aprīlis, 2020

Šobrīd pasauli ir pārņēmusi pandēmija, kas izraisa dažādus psiholoģiskus pārbaudījumus: bailes no nāves, sociāla izolācija, neskaidrība par nākotni, raizes par ikdienas vajadzībām un problēmas darba vietās. Pasaules izolācija, ierobežojumi, ieslodzījumi un citas līdzīgas lietas liek smagu slogu uz mentālo veselību. Ne tikai prāts, bet arī ķermenis cieš no tā.

Ir daudz izcilu ieteikumu, kā tikt galā ar šo pandēmiju, īpaši, ja esat “ieslodzīts” mājās. Ļaujiet atgādināt Jēzus vārdus Mateja ev. 6:25-27:
“Tāpēc Es jums saku: nezūdaities savas dzīvības dēļ, ko ēdīsit un ko dzersit, ne arī savas miesas dēļ, ar ko ģērbsities. Vai dzīvība nav labāka nekā barība? Un vai miesa nav labāka nekā drēbes? Skataities uz putniem gaisā: ne tie sēj, ne tie pļauj, ne tie sakrāj šķūņos, un jūsu Debesu Tēvs tos baro. Vai tad jūs neesat daudz labāki nekā viņi? Kurš jūsu starpā var ar zūdīšanos savam mūžam pielikt kaut vienu olekti?”

Ja kāds jums sacītu: “neuztraucies”, vai jūs beigtu uztraukties? Lielākajai daļai no mums būtu grūtības sekot Jēzus padomam, bet Jēzus mums dod piecus ieteikumus:

1. Ievērojiet dabu un katru tās sīkumus (Mat. 6:26, 28-30). Šis nav tikai skatiens, bet dziļa skaistuma ievērošana. Tas izraisa apbrīnas sajūtu, kas pozitīvi ietekmē emocijas un palīdz novērtēt vareno Radītāju. Ja jums nav iespējams pavadīt laiku pie dabas, tad mēklējiet dabas attēlus. Pavadiet laiku to izpētei un pievērsiet uzmanību krāsām, tekstūrām, iztēlojieties smaržas un kāda būtu sajūta, ja tur šobrīd atrastos.

2. Pakavējieties Dieva gādīgajā mīlestībā (Mat. 6:26). Iespējams, ka jums nāktu par labu rakstīt dienasgrāmatu un katru dienu minēt veidus, kā esat pamanījuši Dieva roku darbojamies. Rakstiet par ko esiet pateicīgi un pavadiet laiku pārdomās par to.

3. Dzīvojiet saskaņā ar Dieva valstības vērtībām (Mat. 6:33). Kad jūtam apbdraudējumu, mums ir kārdinājums vispirms domāt par savām vajadzībām un aizmirst citus. Atrodiet vienkāršus veidus kā aizsniegt citus. Jūs varat uzrakstīt, piezvanīt vai aizsūtīt e-pastu kādam, ko pazīstat. Turpiniet kalpot saviem tuvajiem.

4. Neticiet visām savām domām (Mat. 6:27). Mūsu prāti ir brīnišķīgi radīti. Jēzus ar nodomu jautā, vai mēs ar zūdīšanos varam pagarināt savas mūža dienas. Protams, ka nē! Mēs drīzāk savu mūžu saīsinam, ja pārāk daudz uztraucamies.

Kāds kognitīvais terapeits nosauca šīs domas par “kognitīviem traucējumiem”:
  • Visu vai neko domāšana- tieksme saskatīt lietas pārāk ekstrēmi.
  • Vispārināšana- visu uzmanību veltīt vienam negatīvam notikumam un domāt, ka tas ir visapverošs modelis visam, kas notiek.
  • Negatīvs dzīves skatījums-  saskatīt lietas pesimistiski.
Ir vēl daudz šādu piemēru. Variet uzmeklēt Google “kognitīvie traucējumi” (cognitive distortions), un jūs atradīsiet bezgala daudz šādu sarakstu.
Ja jums ir kādas raizes, ir ļoti labi tās pierakstīt un pēc šī saraksta pārbaudīt, vai kāds domāšanas veids ir attiecināms uz jums. Atcerieties: “Patiesība darīs jūs brīvus” (Jāņa ev. 8:32)

5. Ierobežojiet laiku, ko pavadāt raizējoties (Mat. 6:34). Jēzus redzēja, ka viņa dotajam padomam “nezūdīties” nav tik viegli sekot, tāpēc Viņs aicina katras dienas raizes atstāt tikai tajā dienā. Arī eksperti piekrīt – nepieciešams ierobežot laiku, kad raizēties. Piemēram, katru dienu plkst. 17” vakarā atvēliet pusstundu raizēm par visu tajā dienā notiekošo. Neļaujiet nekam novērst jūsu domas. Ja dienas laikā jūtiet, ka uztraukums pārņem jūsu prātus, tad sakiet sev, ka konkrētā laikā veltīsiet tam pusstundu laika.

Visbeidzot, pievienojieties apustulim Pāvilam Filipiešiem 4:6-7:
”Nezūdaities nemaz, bet jūsu lūgumi lai nāk zināmi Dieva priekšā ar pateicību ikvienā pielūgšanā un lūgšanā. Un Dieva miers, kas ir augstāks par visu saprašanu, pasargās jūsu sirdis un jūsu domas Kristū Jēzū.”

Uzticiet Dievam visu un neko neatstājiet sev! Kad stāstiet Dievam savas sirds nastas, tad ziniet, ka jūs piederat Kristum Jēzum. Jo Viņā nav ne baiļu, ne pandēmiju, kas var mūs šķirt no Viņa mīlestības (Rom. 8:38,39).

Avots: https://www.adventistreview.org/keeping-your-mental-health-during-the-times-of-covid-19