Lieldienu apsveikums

10. aprīlis, 2020

Jāņa 3:17
“Jo Dievs Savu Dēlu nav sūtījis pasaulē, lai Tas pasauli tiesātu, bet lai pasaule caur Viņu tiktu glābta.”

Kam mēs varam droši uzticēties visaptverošas krīzes apstākļos? Sev, savai gudrībai, pieredzei, varbūt intuīcijai vai izglītībai? Tie var izrādīties visai maz efektīvi palīgi...
Vēl jau paliek paļāvība, ka vienkārši paveiksies.

Bībele atklāj, ka Dievs ir tas, kas cilvēkiem dod gudrību, veiksmi un arī izdošanos.

Līdzšinējā pasaules vēsture apliecina, ka cilvēku neticība, egoisms, mantkārība un varas kāre ir izraisījuši arvien jaunas un jaunas krīzes.
Lai gan šobrīd visa uzmanība koncentrēta uz neredzamo uzbrucēju - koronavīrusu Covid- 19, mums vienkārši jāatzīst, ka esam pilnīgi bezspēcīgi kādas citas Megakrīzes priekšā. Ar to domāju grēka izraisīto krīzi.

Grēks nozīmē iznīcību un nāvi jebkurā gadījumā, jo inficējušies nav simti, tūkstoši vai pat miljoni cilvēku, bet pilnīgi visi, ieskaitot ikvienu jaundzimušo, un šis ir 100% nāvējošs vīruss.

Kur varam atrast atrisinājumu vai izeju no šīs bezcerīgās situācijas? Universālo vakcīnu pret nežēlīgāko no visiem vīrusiem cilvēki paši nespēj ne izgudrot, ne saražot. Mēs priecājamies par katru, kurš izveseļojas no koronavīrusa skavām, un skumstam par tiem, kam to neizdodas piedzīvot. 
Jēzus Kristus Augšāmcelšanās notikums ir cerības vēsts gan dzīvajiem, gan mirušajiem...

Kristus apliecināja, ka Debesīs ir liels prieks par katru cilvēku, kurš pieņem Viņa sagādāto dziedināšanu un glābšanu.

Svarīgākie jautājumi, uz kuriem mums katram vajadzētu atbildēt, ir:
  • Vai es tam ticu?
  • Vai es to pieņemu?
  • Vai es dzīvoju, uzticoties Dieva mīlestībai un glābšanas apsolījumiem? 

“Jēzus sacīja: "ES ESMU augšāmcelšanās un dzīvība; kas Man tic, dzīvos, arī ja tas mirs, un ikviens, kas dzīvo un tic Man, nemirs nemūžam! Vai tu to tici?" (Jāņa 11:25,26)

Bībele atklāj, ka cilvēces lielākā problēma ir neticība, jo vakcīna pret nāvējošo grēka vīrusu jau ir izgudrota, saražota neierobežotā daudzumā, pieejama ikvienam cilvēkam, turklāt - bez maksas… 

Lai Lieldienu laiks, kad pieminam Kristus upuri par mūsu grēkiem un Viņa augšāmcelšanos no nāves skavām, ienes mūsu sirdī patiesu uzticēšanos un mieru! 

Vilnis Latgalis,
Septītās dienas adventistu draudzes Latvijā vadītājs

Photo by Sergey Shmidt on Unsplash