Gaišreģa noslēpums

17. aprīlis, 2020 | Juris Karčevskis

Vēlies zināt, kas tevi sagaida drīzumā? Kas notiks ar taviem ienākumiem? Kas notiks ar tavu ģimeni? Vai tuvākajā laikā tev būs jāsastopas ar tuva cilvēka nāvi? Vai esi gatavs uz visu, lai iegūtu šādu informāciju?

Ir skaidrs, ka zināšanas par nākotni nav pieejamas jebkuram. Lai ieskatītos nākotnē, ir vajadzīgs kas vairāk par ģeniālu prātu un pilnīgām zināšanām par jau notikušo un to, kas notiek šobrīd. Cilvēki mēģina kaut ko uzminēt, bet precīzas zināšanas par nākotni ir raksturīgas vienīgi pārdabiskajam.

Kas ir šis pārdabiskais? Kur var atrast mums tik būtiskās atbildes par nākotni, un ko tas maksā?

Pamatā ir divi piedāvājumi. Paverot priekškaru uz neredzamo pasauli, Bībele atklāj divus pārdabiskus spēkus – labo un ļauno. Tie nav bezpersoniski spēki. Cīņa starp labo un ļauno atklājas reālā sadursmē starp Dievu un kritušo eņģeli Luciferu. Radīta būtne izvēlējās sacelties pret savu Radītāju, tādējādi kļūstot par Dieva pretinieku jeb sātanu. Šis konflikts neilgs bezgalīgi, bet, kamēr pastāv ļaunums, pastāv divi piedāvājumi, kas pretendē atbildēt uz mūsu būtiskajiem jautājumiem.

Vairums diez vai apzināti izvēlētos ļauno, bet, ja piedāvājums neizskatās ļauns, iespēja kļūdīties ir visai liela. Vai tu joprojām gribētu saņemt atbildes uz jautājumiem par savu un tuvinieku nākotni, zinot, ka tās varētu nākt arī no velna? Ja vēlies uzzināt, cik uzticams ir šis informācijas avots, ieklausies Svēto Rakstu vārdos:
 
Jāņa 8:44 Viņš [sātans] no paša sākuma ir bijis slepkava un nestāv patiesībā, jo patiesības nav viņā. Melus runādams, viņš runā pēc savas dabas, jo viņš ir melis un melu tēvs.

Kritušais eņģelis ir pārdabiska būtne ar spējām veikt dažādus iespaidīgus brīnumus. Daudzveidīgie sātana pakalpojumi nav bez maksas. Saņemot šos pakalpojumus, tiek atvērtas durvis ļauno garu ieteikmei gan paša, gan tuvinieku dzīvē, kas tad arī nodrošina “pravietojumu” piepildīšanos ar tālejošām un pat traģiskām sekām. Vai nav pārāk augsta cena par meliem? Vai nebūtu vērts uzzināt, zem kādām aktivitātēm slēpjas velna pakalpojumi?
 
5. Moz. 18:10-12 Lai tavējo starpā neatrastos neviens pats, kas [..] zīlē nākotni, nedz laika zīmju taujātājs, nedz čūsku apvārdotājs, nedz burvis, nedz vārdotājs, nedz garu izsaucējs, nedz pareģis, nedz mirušo izaicinātājs, jo visi, kas dara šīs lietas, Tam Kungam ir negantība [..].

Vai Dievs ir greizsirdīgs, ja kāds cits atklāj nākotni? Nē, jo Bībele saka, ka Dievs ir VIENĪGAIS, kas spēj redzēt nākotni. Viss pārējais ir meli, par kuriem cilvēki sātanam maksā ar atļauju iespaidot to prātus un likteņus. Bez Dieva aizsardzības šo ļauno garu iespaids dzīvē var pārvērsties par nebeidzamu un neizskaidrojamu ciešanu avotu. Tāpēc tas viss Dieva acīs ir negantība.

Ja esi neziņā vai izmisumā par to, ko nesīs rītdiena, nemeklē atbildi horoskopos, pie zīlniekiem vai garu izsaucējiem! Tur atbilde var nākt ātri un pārliecinoši, bet tā ir teritorija, kuru pārvalda melu tēvs. Patiesā cena par šo pakalpojumu ir gaišreģu noslēpums. Sargi sevi un savus tuviniekus no ļauno garu iespaida!
 
Jes. 8:19 Bet, kad jums sacīs: "Jums jāprasa zīlniekiem un pareģiem, kas muld un čukst," – tad atsakait: "Vai tad tautai nav jāgriežas pie sava Dieva? Jeb vai tai ar jautājumiem par dzīvajiem jāgriežas pie mirušajiem?

Jes. 45:21, 22 [..] Kas kopš seniem laikiem to jau darījis zināmu, to pasludinājis? Vai ne Es, Tas Kungs, kas vienīgi ir Dievs? Bez Manis nav cita patiesa Dieva un Glābēja! Griezieties pie Manis, tad jūs būsit glābti, visi zemes gali! Jo vienīgi Es esmu Dievs, un cita nav neviena!

Tikai Dievs zina nākotni, un tikai Viņam rūp tavs un tavu tuvinieku liktenis. Viņš zina tavas vajadzības un ilgojas saņemt atļauju būt tavas dzīves Kungs. Atver savu sirdi Viņam! Uztici Viņam savas nastas lūgšanā un saņem palīdzību un atbildes no mīlošā Debesu Tēva bez maksas! Ja esi bijis uz aizliegtās zemes, Dievs var un vēlas tevi atbrīvot no visām važām. Viņam ir risinājums ne vien tavām šīs dienas problēmām, bet arī pasaules bēdām, slimībām un nāvei.
 
Atkl. 21:1-4 Es redzēju jaunas debesis un jaunu zemi, jo pirmā debess un pirmā zeme bija zudusi [..] Un es redzēju svēto pilsētu, jauno Jeruzalemi, nokāpjam no debesīm no Dieva, sagatavotu kā savam vīram greznotu līgavu. Un es dzirdēju stipru balsi no troņa sakām: "Redzi, Dieva mājoklis pie cilvēkiem, Viņš mājos viņu vidū, un tie būs Viņa ļaudis, un Dievs pats būs ar viņiem. Viņš nožāvēs visas asaras no viņu acīm, nāves vairs nebūs, nedz bēdu, nedz vaidu, nedz sāpju vairs nebūs, jo, kas bija, ir pagājis."
 
Juris Karčevskis,
LDS Bībeles darbinieks