Pasaules ekonomiskās krīzes – sevišķu iespēju laiks

27. aprīlis, 2020 | Ieva Birziņa

Pāvils Rom. 8:28 droši apgalvoja: “Bet tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu, tāpēc ka tie pēc Viņa mūžīgā nodoma ir aicināti.” Cik lielā mērā tā ir mūsu šī brīža pārliecība?  

Reizēm vissarežģītāko situāciju laiks ir arī vislabāko iespēju laiks. Un ja nu šis arī ir kāds zelta iespēju laiks?! Ekonomists Nikolajs Kondratjevs ir novērojis, ka pasaules ekonomika attīstās viļņveidīgi, savu lejupslīdi sasniedzot apmēram ik pēc 50 – 70 gadiem. 

Novērojot draudzes vēsturi šajos ekonomiskās krīzes brīžos, ir iezīmējušies arī īpaši notikumi, kas bijuši īpašu iespēju laiki. Viena no ekonomikas krīzēm bija ap 1844. gadu, kas adventistu vēsturē pazīstams ar Viljama Millera un citu pasludināto Kristus atnākšanu un 2300 dienu pravietojuma piepildīšanos. 

Nākošais ekonomiskās krīzes laiks bija 1896. gadā, neilgi pēc 1888. gada Mineapolisas Ģenerālkonferences sesijas, tā saucamā “pusnakts sauciena” laikā, kad, kā rakstīja Elena Vaita, sāka izlieties vēlais lietus. Diemžēl draudzes vadītāji nebija gatavi Kristus nākšanai un šis pravietojums nevarēja piepildīties. 

1945. gads iezīmēja jaunu finansiālas un arī citu veidu krīzes posmu, kad bija norisinājušies divi pasaules mēroga kari un evaņģēlija darbu kavēja dažādie politiskie konflikti un robežu slēgšana. 

Arī šis pandēmijas laiks atstās ietekmi uz globālo ekonomiku; vēl nav zināms, cik lielā mērā, tomēr tas būs. Ņemot vērā Dieva vadību līdz šim draudzes vēsturē un to, ka krīžu laiki ir sevišķu iespēju laiki, mūsu atbildība ir to gudri izlietot. Dievam ir īpašs plāns šim laikam, bet vai Viņa tauta atsauksies un pilnā mērā sadarbosies ar Viņu? Satversim savus darba rīkus – lūgšanu, Dieva Vārda izpēti, nožēlu un dedzīgu kalpošanu savam tuvākajam – daudz apņēmīgāk nekā jebkad iepriekš, un Dievs rīkosies tā, kā nekad iepriekš! Vai Tu šodien atsauksies Dievam ar visu savu būtību, lai arī Dievs varētu tev un šai pasaulei atklāt Sevi visu? 

Bilde: https://www.artvnow.com/business-and-money/videos/seeing-prophecy-through-an-economic-lens; Timotejs Aka (Timothay Aka),  Ģenerālkonferences kasiera palīgs, skaidro ekonomisko krīžu sakarības ar draudzes vēsturiski īpašiem notikumiem.

Ieva Birziņa,
Misijas skolas “Sūti mani” studente