Radītāja dāvātā veselības programma

6. maijs, 2020 | Veselības nodaļa

Dieva žēlastībā, šajā 2020.gadā, esam jau piedzīvojuši vairākus mēnešus un klāt jau pavasaris!

Vēlos jautāt: Kā Jums ir izdevies īstenot tās apņemšanās, kuras aktualizējāt gada sākumā? Piemēram, vairāk un atbildīgāk izturēties pret Dieva dotajiem veselības principiem.

Varbūt kādam no mums nākas atzīt, ka šīs labās apņemšanās nav īstenojušās tā, kā mēs to bijām iecerējuši. Bet ja arī nav viss tā izdevies, tad tagad ir iespēja atkal atsaukties Dieva aicinājumam un pateikties Viņam par iespēju izvēlēties jau šodien dzīvot dzīvi visā pilnībā!

Ar ko sākt? Ko mainīt? Ko turpināt? Kur saņemt motivāciju, īstenojot savas apņemšanās ilgāk par pāris dienām?

Veselības atjaunošanas programma CREATION Health, kuru izstrādājusi Dievam uzticīga mediķu komanda no Floridas slimnīcas (ASV), man ir ļāvusi atrast atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem un ne tikai - sniegusi motivāciju turpināt saskaņot savu dzīvesveidu ar Radītāja iecerēto. Programmas mērķis ir palīdzēt cilvēkiem sasniegt maksimālu garīgo, fizisko, emocionālo un sociālo veselību. Šī mērķa sasniegšanai, programmā ietverti 8 soļi jeb 8 veselības pamatprincipi: izvēle, atpūta, vide, aktivitāte, uzticība, attiecības, dzīves perspektīva, uzturs.

No šodienas piedāvājam arī Jums iespēju saņemt svētības caur šo CREATION Health programmu, sekojot līdzi astoņām publikācijām rakstiskā un video interviju formātā.

Jēzus nāca uz šo zemi, lai mūs glābtu un atjaunotu grēka noārdīto ceļu atpakaļ pie Dieva.

Jēzus saka: “Es esmu nācis, lai tiem būtu dzīvība un pārpilnība.” (Jāņa 10:10)
Lai tas piepildās!