Laulības un ģimenes lūgšanu dienas videomateriāls

4. jūnijs, 2020

Laulības un ģimenes lūgšanu dienai tika sagatavots video, kurā piedalās Ģenerālkonferences Ģimeņu kalpošanas nodaļas vadītāji Villijs un Elena Oliveri, kā arī Teds un Nensija Vilsoni, Marks Finlijs, psihiatrs Torbens Berglands un vēl citi. Daļa videomateriāla ir pārtulkota latviešu valodā, piedāvājam to jums teksta veidā. Raksta beigās pievienota saite uz pilnu video.

Atgādinām, ka 6. jūnijā esat aicināti īpaši lūgt par savu ģimeni, kādu grūtībās nonākušu ģimeni, kā arī par ģimenēm visā pasaulē!

Villijs un Elena Oliveri:
Sveicam jūs laulības un ģimenes lūgšanu dienā! Priecājamies, ka kopā ar mums varat piedalīties lūgšanās par ģimeni Covid-19 pandēmijas laikā! Ģimenes dzīve lielai daļai no jums šajā laikā ir dramatiski izmainījusies, un mēs lūdzam, lai šī lūgšanu diena dāvātu tik ļoti vajadzīgo līdzsvaru, atjaunotu cerību un sniegtu iedrošinājumu visām ģimenēm un laulībām!

“Redzi, Es sūtīšu pie jums pravieti Ēliju, iekāms nāks Tā Kunga lielā un šausmu pilnā diena. Viņam būs jāpiegriež tēvu sirdis bērniem un bērnu sirdis saviem tēviem, lai Man nebūtu jānāk un nebūtu jāapkrauj visa zeme ar Savu lāstu smagumu!” (Maleahija 3:23,24) 

“Ja jebkad ir bijusi vajadzība lūgt, tad tas ir tagad!” (E. Vaita. Liecības draudzei, 7. sēj., 42. lpp.)

Teds Vilsons:
Šis ir laiks, kad mums tiešām jānāk tuvāk Kungam! Es ticu, ka tas ir sākums beigu laikam, kad mums pilnībā jāpaļaujas uz Dievu – īpaši kā vīriem un sievām, kā ģimenēm, cilvēkiem, kuri ir Kunga sagatavoti līdzdalīt brīnišķīgo vēsti tik daudziem ļaudīm, kas šobrīd ir daudz atvērtāki uzklausīt mūs, nekā tas bija pirms Covid–19.

Elena Olivere:
Jā, cilvēki šobrīd ir izsalkuši pēc kaut kā lielāka. Mēs ticam, ka ģimenes ir liels atbalsts, un mēs gribam iedrošināt ģimenes uzticēties Dieva spēkam, iedrošināt paļauties uz Viņu.

Nensija Vilsone:
Es vienmēr esmu teikusi: mēs neaugam, kamēr mūs nepastiepj, bet neviens nevēlas tikt pastiepts, jo tas var būt neērti, varbūt ieraugam sevi tādus, kādus neesam redzējuši pirms tam. Ticu, ka mājas ir tā vieta, kur atklājas mūsu patiesais raksturs. Šis laiks var būt arī stresa pilns, īpaši tiem, kas ik dienas neiet kopā ar Dievu. Ir redzams, ka daudzi cilvēki uztraucas. Bībelē teikts: “Es meklēju To Kungu, un Viņš man atbildēja; Viņš mani izglāba no visām manām izbailēm.” (Psalms 34:5) 

Mājās viegli var rasties dažādi saspīlējumi, tomēr tieši tā ir vieta, kur mums jāmācās palīdzēt otram, īpaši laikā, kad mājās ir jāmācās, jāveic skolas darbi caur ZOOM. Jautājums ir: ko es varu darīt, lai palīdzētu saviem ģimenes locekļiem viņu šī brīža grūtībās. Ģimenei jābūt kā komandai, kas palīdz otram, rūpējas par otru, kur visi kopā aug un ikvienam ir iespēja izveidoties par personību; tieši tas arī bija Dieva nodoms pie radīšanas.

Teds Vilsons:
Tāpēc ir tik svarīgi lūgt gan atsevišķi, gan kopā kā ģimenei! Šī ir lūgšanu diena par laulātajiem un ģimeni, taču tai nevajadzētu būt vienai dienai, tai vajadzētu būt lūgšanu attieksmei, tas nozīmē – būt savienotiem ar Kungu visu laiku. Var rasties saspīlējumi, cilvēki var kaut ko pārprast, jūs varat uztraukties par kaut ko – nesiet visu pie tā Kunga lūgšanā.

Villijs Olivers:
Visu, ko mums devis Dievs, sātans ir centies padarīt par lāstu. Mēs ticam, ka šī īpašā lūgšanu diena var mums palīdzēt, atjaunot pareizo skatījumu un, kas vissvarīgākais, atgriezties pie Bībeles, Dieva Vārda, principiem. 

Runājot par attiecībām, nevaram nerunāt par Galatiešiem 5:22 (“Bet Gara auglis ir: mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība, atturība.”) Kad no rīta ar Elenu pamostamies, mums ir kopīgs svētbrīdis. Tajā katrs izvēlamies vienu Gara augļa īpašību. Piemēram, es saku: “Šodien izvēlos pacietību!”, bet Elena izvēlas laipnību; citā dienā es izvēlos mieru un viņa izvēlas atturību.

Griežoties pie Dieva, varam saņemt visas svētības un mācīties tās izmantot mūsu laulībā un ģimenē, tad iegūsim mieru, kādu Viņš vēlas dot.

Elena Olivere:
Pirms lūgsiet par ģimenēm, lūdzu, pastāstiet, kā uzturat sakarus ar bērniem un mazbērniem!

Nensija Vilsone:
Sazināmies ar ģimenes locekļiem elektroniski, dalāmies ar fotogrāfijām, stāstām, ko katrs darām, ko esam apguvuši; uzturam sakarus pa telefonu, sazvanāmies videozvanos. Tādā veidā visu laiku esam cieši savienoti. Tā ir liela svētība, jo personīgi man visgrūtākais ir justies izolētai. Kad ilgu laiku neesmu satikusi savus mīļos, jūtu lielu vēlēšanos viņus apskaut un turēt cieši, cieši; man nepatīk tehnoloģijas, izņemot šādus gadījumus.

Teds Vilsons:
Svarīgākais ir palikt vienotiem, parādīt uzmanību tiem, kas tev ir dārgi. Sakiet iedrošinošus vārdus, aizsūtiet īsziņu, vienalga, vai viņi to novērtēs vai nē! Un lūdziet kopā ar saviem bērniem un mazbērniem!

Šis tiešām ir ļoti  nozīmīgs laiks, kad Dievs ir aicinājis septītās dienas adventistus stingri stāvēt Viņa pusē, būt brīnišķīgiem, stipriem enkuriem un cerības pīlāriem, cilvēkiem, kas priekšplānā izvirzīs Trīs eņģeļu vēstis un Kristus taisnību. Mēs ar Nensiju saprotam, ka dzīvojam pašās laika beigās – Jēzus nāks ļoti drīz!

Ģimenes ir sabiedrības pamats, tāpēc ir svarīgi, kā mēs viens pret otru izturamies, kā izturamies pret sabiedrību, vai ļaujam Svētajam Garam darboties caur mums. Tāpēc turieties cieši pie Tā Kunga, lai Viņš jūs izlietotu apbrīnojamā veidā!

LŪGŠANA
Nensija Vilsone:
Dod mums Kristus prātu, lai mūsu mājas būtu mājas, uz kurām gribētu nākt mūsu mazbērni!

Teds Vilsons: 
Es lūdzu, lai Tu esi ar katru ģimeni! Palīdzi ikvienai ģimenei saprast savu vietu un nozīmi! Kad Covid krīze beigsies, lūdzu, lieto mūs un dod atbildes uz jautājumiem, kas radīsies tik daudziem cilvēkiem. Viss, ko tagad piedzīvojam, ir tikai ievads tam, kas nāks saskaņā ar Daniela grāmatas 2. nodaļu. Palīdzi mums! Svētī ģimenes un visus draudzes locekļus! Svētī ar vēlo lietu mūsu draudzi un ģimenes!

Marks Finlijs:
Kad pārdomāju šo laiku ar Covid-19 pasaules mērogā, ir jāatzīst, ka tas ietekmē visu pasauli, arī ģimenes visā pasaulē. Kā jūs stiprināt imunitāti šajā laikā?
Adventistu veselības reforma palīdzēja mums spāņu mēra laikā 1918. gadā. Tajā laikā adventisti slimoja mazāk nekā citi cilvēki savas stiprās imunitātes dēļ – jo viņi devās pastaigās, domāja par atpūtu, izmantoja kontrastdušu un ievēroja veselīgu diētu.

Arī šodien varam stiprināt savu imūnsistēmu ar diētu, vingrojumiem, atpūtu, ievērojot higiēnu. Bet par ko es domāju šodien, tā ir imunitāte ģimenēm. Es nedomāju  fizisku imunitāti. Kad jūsu imunitāte ir stipra, jūs esat spējīgs cīnīties pret baktērijām, bet kā jūs cīnāties pret negatīvismu, kriticismu, dusmām, neapmierinātību – kā jūs varat saturēt ģimeni kopā? 

Pirms šīs krīzes māte un tēvs devās uz darbu, bērni gāja uz skolu, bet nu jūs visi palikāt kopā – tētis un mamma strādāja no mājām,  bērni bija mājās. Kā lai ar to visu tiek galā?

Man ir 3 bērni un 5 mazbērni. Vēlos līdzdalīt, kā mēs centāmies stiprināt imunitāti. Viens princips ir īpaši svarīgs – tā ir komunikācija. Mēs esam izolēti, bet tas nenozīmē, ka mums jābūt izolētiem no komunikācijas viedokļa. Tā nu mēs izmantojām šādus praktiskus soļus: regulāri veicām videozvanus ar bērniem un mazbērniem – klausījāmies mazmeitiņas klavierspēli, smējāmies kopā, vērojām, kā bērni un mazbērni kopā gatavo ēst; mums bija un ir ZOOM sanāksmes visiem kopā vienu stundu, kur pastāstām viens otram, kas notiek mūsu dzīvē. Manuprāt, kontakti ir ļoti svarīgi. Atrodiet veidus, kā varat uzturēt kontaktus ar saviem mīļajiem!

Es gribu mazliet parunāt par komunicēšanu ar pusaudžiem. Ir kāds princips, ko saucam par banānu principu. Tas ir brīnišķīgs! Banānu princips darbojas apmēram tā: piemēram, jums ir pusaudze meita. Vakarā, kad viņa iet gulēt, jūs ieejat, apsēžaties uz viņas gultas malas, turot rokā banānu, un sakāt: “Saldumiņ, pastāsti man nedaudz par to, kā pagāja diena!” Tad viņa sāk stāstīt, un, kamēr viņa to dara, jūs ēdat banānu. Iemesls, kāpēc jūs to darāt, ir –  jūs gribat  sniegt pusaudzei iespēju komunicēt ar jums. Pirmais princips, ko vēlamies uzsvērt, ir: komunicēt, komunicēt, komunicēt. Otrais princips ir: kopā lūgt! 

Senajā ebreju kultūrā bija apbrīnojamas spēles. Piemēram, Hanukas dienās viņi spēlēja spēli, ko sauc “Dreidel”. Šajā spēlē izmanto tādu kā vilciņu ar četrām plaknēm, kurām katrā pusē ir ebreju simbols; bija arī kādi veselīgi saldumi, tas vienoja ebreju ģimenes. Ieskatoties ebreju vēsturē Lieldienu laikā, redzam, ka viņi spēlēm izmantoja macu – salauza to un daļu noslēpa, lai bērni meklē.

Vai tas ir Monopols, kur mācāt bērniem nedaudz par finansēm, izņemot no spēles sacensību, vai tās ir cita veida spēles, piemēram, vārdu spēles, tajās kopā pavadītie vakari bērniem būs īpaši. Nolieciet malā visus cīniņus, aizejiet no TV, apsēsties uz grīdas un spēlējiet spēles ar bērniem! Tas ir ļoti svarīgi šim laikam.

Ir vēl viena lieta, par ko es domāju. Tā ir stāstu stāstīšana. Tas, ko es daru ar saviem mazbērniem, ir – es viņiem piezvanu vakarā un stāstu misijas stāstus, stāstu par mūsu pirmajiem misionāriem Āfrikā, padaru šos stāstus aizraujošus. Es tos dramatizēju, izspēlēju, tā iedvesmojot bērnus kļūt labākiem un mudinot viņus uzticēties Dievam. Filipiešiem 4:19 ir teikts: “Mans Dievs apmierinās katru jūsu vajadzību.” Stāstiet stāstus par uzticību un māciet bērniem būvēt savu pārliecību! Izlietojiet laiku, mācoties raudzīties uz dzīvi optimistiski, lai iedvesmotu bērnus būt drosmīgiem un stipriem, jo jūsu bērni un mazbērni  lielā mērā atspoguļos jūsu attieksmi.

Psihiatrs Torbens Berglands:
Pat, ja cilvēkiem nav klīniskā depresija, kad jāgriežas pie ārsta, daudzi no mums piedzīvo simptomus, kas var ietekmēt pienākumu veikšanu ģimenē, kontaktus ar bērniem, ar laulāto. Domāju, ka ir svarīgi apzināties – šis ir stresa pilns laiks. Kad esam stresā un kad uz mums tiek izdarīts spiediens, mūsos var izpausties gan labākās, gan sliktākās īpašības. Tā tas vienkārši notiek, bet mums jābūt pacietīgiem un laipniem vienam pret otru. Tā nav raķešu zinātne – būt pacietīgam un laipnam!

Elena Olivere:
Jūs ļoti labi to uzsvērāt: cilvēki varbūt neapzinās, ka ir depresijā vai uztraukti. Ir cilvēki, kuri labi sevi pazīst un aptver, ka notiek kādas izmaiņas, bet lielākā daļa cilvēku to neapzinās. Vai varat minēt dažus simptomus, kurus cilvēki varētu atpazīt? Vai varbūt pamanīt, ka tas notiek ar ģimenes locekli, un mudināt meklēt palīdzību pie padomdevēja vai ārsta?

Torbens Berglands:
Kad cilvēki ir depresijā, viņi kļūst izteikti negatīvi. Piemēram, ja kādam jūsu tuvinieku lokā pastāvīgi ir slikts garastāvoklis, viņš kļūst apātisks, neredz nekādu cerību, konstanti par kaut ko uztraucas, tas varētu norādīt, ka tuvojas depresija vai tā jau ir iestājusies. Uztraukums parādās, kad cilvēks nemitīgi koncentrējas uz briesmām, uz visu, kas var noiet greizi. Tas var cilvēku visu laiku uzturēt hiperuzmanības stāvoklī. 

Šajā mēs visi varam būt nedaudz nobijušies, tā ir visai normāla, veselīga reakcija uz nezināmo laiku, kurā dzīvojam. Cilvēki varbūt noskumuši par visu, ko savā veidā ir zaudējuši. Daudziem dzīve ir mainījusies, varbūt piedzīvots veselības vai darba zaudējums. Tā ir normāla reakcija – šādā situācijā justies noskumušam. Bet, kad šīs emocijas sāk vairoties un vairs neļauj normāli funkcionēt, tad situācijas pārvarēšanai var būt nepieciešama palīdzība. 

Palīdzību var sniegt ne tikai profesionāļi, palīdzēt var arī cilvēka paša ģimenes locekļi – laulātais draugs var palīdzēt, sniedzot atbalstu, parādot laipnību, esot pacietīgs, apjautājoties, kā jūs jūtaties, kas notiek jūsu sirdī, kas ir tas, ko jūs nepasakāt, par ko nerunājat, bet par ko ļoti daudz domājat. 

Nav pareizas vai nepareizas atbildes, kā reaģēt šādā situācijā. Kāds var kļūt ļoti mērķtiecīgs un meklēt, kā visu atrisināt, šādā veidā novēršot emocijas – uztraukumus un bēdas, savā ziņā pārslēdzoties uz funkcionālo režīmu, kamēr otrs laulātais draugs var būt emocionālāks un vairāk pārņemts ar visu. Jāsaprot, ka mēs visi reaģējam uz šo situāciju dažādi. Varbūt veids, kā reaģē jūsu laulātais draugs vai bērns, ir tas, no kā jūs varat mācīties, varbūt varat to iekļaut savā personīgajā pieredzē, tādējādi iegūstot plašāku skatījumu un labāk saprotot, kas notiek jūsos pašā un apkārtējos cilvēkos.

Kad redzat kādu, kurš patiešām cieš, un šis stāvoklis ieilgst, atstājot iespaidu uz cilvēka ikdienas pienākumiem, ir laiks domāt par profesionālu palīdzību – lai cilvēks saņemtu ārstēšanu no profesionāļiem ar perspektīvu no malas, viņi var dot labu padomu, kas būtu piemērots konkrētajā situācijā.

Visu sagatavoto Laulību un ģimenes lūgšanu dienas videomateriālu varat noskatīties angļu valodā šeit 6. jūnijā pulksten 17:00: