Grāmatas atklāšanas svētki

14. septembris, 2020 | Ingrīda Markusa

Gadi ir kā grāmatas, ar dzīvi pierakstītas. Jā, vesela bibliotēka! Dažas pierakstītas ar smiekliem, gaišu prieku, jaunības jūsmīgo elpu, kad visa dzīve vēl priekšā. Citas rūgtu asaru pieraudātas, kad sāpju smagums smags jo smags. Dzīves daudzveidīgajā grāmatu bibliotēkā ierakstījies mums dāvātā laika saturs. Bet visskaistākās lappuses mūsu dzīves grāmatās ieraksta Debestēvs. Kad pildspalva ir Viņa rokās, tad Viņš raksta: “Mīļais bērns, lai kas arī nenotiktu tavā dzīvē, Mana mīlestība pret tevi nebeigsies! Redzi, Savu roku plaukstās ES tevi esmu ierakstījis! Uzticies!” Un nu iznākusi šāda, Dieva tik neizprotami dziļajā un skaistajā mīlestībā piedzīvotu notikumu, atbildētu lūgšanu grāmata  “Kurš liek ziedēt ābelēm?”Re, iznāk grāmata, un par to ir prieks, bet ceļš uz tās iznākšanu sācies ar kādas māsas (nav noslēpums, ka tā ir Mārīte) drosmi sapņot lielus sapņus un kopā ar lūgšanu komandu lūgt Dievam tos pārvērst īstenībā. Un Dievs to dara! 

Paldies arī Anitrai (izdevniecības “Patmos” vadītājai), kura rūpējās par grāmatas veiksmīgu izdošanu.Svētdien, 13. septembrī, sirdssiltuma un labestības apņemtā kopābūšanā notika šīs grāmatas prezentācija. Grāmatas, kurā sakrāti īpaši jo īpaši Dieva mīlestības mirkļi daudzu mīļu māsu dzīvē. Paldies katrai dārgajai Dieva meitiņai par līdzdalītājām liecībām klātienē un, jā, sirsnīgs paldies Mārtiņam Subatovičam, Elīnai Strancei un ansamblim “Sirds čuksti” par mūziku! Šos stāstus kopā savienoja dziesmas un skaista kā ābeļzieds jaukā vadītāja Inga.

Liecības. Kas gan  uzrunā vēl patiesāk un īstāk? Kurš var palikt vienaldzīgs, kad mamma stāsta par izmisīgām lūgšanām Dieva priekšā par sava bērna izlūgšanu no pasaules atpakaļ pie Tēva? Vecāki labi zina – to var paveikt vienīga Dieva mīlestības spēks. Un, re, te nu ir šis izlūgtais bērns – meita, kā Dieva atbildēta lūgšana, vada šo pasākumu! Liecība, kas iedrošina katru vecāku uzticēties Debestēvam, kurš nekad nepieviļ. Kā lai nepateicas Dievam, kad uz skatuves priekšā iznāk mīļa māsa, brīnumaini no nāves izglābta, pati kā dzīva liecība Dieva neaptveramajam žēlastības brīnumam? Tādi bija stāsti, kurus dzirdējām. Stāsti, kuri atklāj nesavtīgas sirds motivētu, citu labā dzīvotu laiku. Stāsts par to, kā DIEVS pārvērš depresijas nomāktu slimnieku pateicīgā un priecīgā DIEVA bērnā. Un tas varēja notikt tikai tāpēc, ka kāda māsa paklausībā  DIEVAM veltīja savu laiku un lūgšanas, lai DIEVS varētu šo cilvēku glābt. Es domāju, DIEVAM ļoti patīk šī sadarbība, kad VIŅŠ var tik daudz laba darīt caur Saviem bērniem! Mēs varam daudz laba darīt, bet nezūdoša vērtība laikam ir tikai tam, kas darīts mīlestībā uz TĒVU un cilvēku.Sirdi sildošas atmiņas, pateicība DIEVAM,  prieks par mīļiem cilvēkiem – to manī atstājusi  lieliskā tikšanās šajā svētdienā. Paldies visiem! 

Liecību grāmatu “Kurš liek ziedēt ābelēm?” var iegādāties mūsu grāmatu centrā “Patmos”. 

Ja ļausim DIEVAM rakstīt savu dzīvi, tad mums vienmēr būs liecības, ar kurām dalīties. 

Kas ir mana sirds bez DIEVA pieskāriena?
Nedzīva un auksta, un tik ļoti viena!
Kas gan es šai pasaulē bez Tevis, JĒZU, kļūtu?
Manis vienkārši nebūtu, pat ja arī es būtu.

Ingrīda Markusa