Jaunumi no Ņūboldas koledžas

16. oktobris, 2020 | Deivids Nīls, tedNEWS

Jau gandrīz 120 gadus Transeiropas divīzijā (TED) darbojas augstākās izglītības Ņūboldas koledža, sagatavojot darbiniekus gan savam reģionam, gan ārpus tā.

Izjūtot sabiedrības un draudzes vajadzības, kurām kalpo, Ņūbolda nekad nav zaudējusi savu skatu uz misiju un identitāti. Lai gan koledžas atjaunotne jau sen bijusi plānota pārvaldnieku padomē, kā to atzīmē koledžas direktors Dr Džons Baildams, tagad “vairāk nekā jebkad, šajos izaicinājumu un pārmaiņu pilnajos laikos, mums ir jādomā, kā palikt aktuāliem vairāk nekā 14 TED vienībās, kurās mēs kalpojam.” Ar šo domu Ņūboldas pārvaldnieku padome tikās, lai noteiktu, kā pielāgoties un pārkārtoties.

Pirms šīs tikšanās notika vairāku stundu sarunas starp TED vadību un finansētājiem, ieskaitot 15. septembra grupas sarunas ar lauka prezidentiem, ar divīzijas prezidentu un padomes vadītāju Raafatu Kamalu, kur tika apstiprināta Ņūboldas nozīme visiem divīzijas locekļiem. 
Kamals sacīja: “Mūsu sarunā vissvarīgākais bija tas, ka pastāvēja vienprātība, ka Ņūboldai ir jāpastāv primāri kā mācību iestādei, kas sagatavo mācītājus un citu draudžu vadītājus, kalpojot TED locekļiem. Tagad bija pienācis laiks steidzīgi atjaunot šo svarīgo nozīmi."

Ņūboldas pārvaldnieku padome 30. septembrī balsoja par desmit punktu darbības plānu. Tajā vissvarīgākais ir izveidot jauno kalpošanas un misijas centru, kam primārais mērķis ir sagatavot un izglītot mācītājus, evaņģēlistus, jauno draudžu veidotājus, vadītājus un teologus. Tam ir jāsāk sava darbība 2021.g. septembrī, līdz ar jauno 2021-2022 mācību gadu.

Padomes vadītāja vietnieks, Britu ūnijas prezidents un mācītājs Svīnijs saka: “Šīs darbības nozīmi nevar novērtēt par zemu. Lēmums turpmāk Ņūboldā koncentrēties uz sākotnējo mērķi – darbinieku izglītošanu – ir svarīgs. Tās nolūks ir, lai ikviens students, kurš ienāks pa Ņūboldas durvīm, pa tām izies kā spējīgs piepildīt Septītās dienas adventistu baznīcas misiju, fokusējies uz misiju, esot labi izglītots mācītājs vai darbinieks. 
Norvēģijas ūnijas prezidents un mācītājs Viktors Marlejs tam piekrīt: “Tas ir pats svarīgākais Ņūboldas bizness. Dažkārt mums ir nepieciešams parūpēties par pamatvajadzībām, lai spētu uzcelt no jauna nākotnes vārdā.”

Dienvidaustrumu Eiropas ūnijas prezidents un mācītājs Dragans Grujičičs pauda cerību: “Ņūboldai kļūstot vairāk centrētai uz misiju, tā ir veikusi svarīgu soli TED izaugsmei.”

Saskaņā ar jauno plānu, ir nepieciešams uzņemt 80-100 studentus, ieskaitot tiešsaistes apmācībās. Agrākās mācītāju apmācības programmas, kuras notika Belgradā, Budapeštā, Rīgā un Varšavā, tiks atjaunotas un paplašinātas uz citiem TED reģioniem. 

Baltijas ūnijas prezidents un mācītājs Ivo Käsk sacīja: “Tā kā Anglija no mums atrodas tālu, tad mums ir svarīgs piedāvājums par intensīvajām tiešsaistes apmācībām. Tas atnes izglītību tuvāk mūsu mājām, tā top lētāka un labāk pieejama, kā arī tas, ka šīs izglītības uzmanība ir vērsta uz misiju. Es zinu, ka jaunieši būs iepriecināti par šo darbību.”

Saskaņā ar šo plānu Ņūbolda ne tikai uzturēs savu reputāciju, sniedzot teicamu izglītību, bet arī sniegs pastorālo un evaņģēlisko izglītību augstā standartā. Koledžas teritorijā esošo ēku lietojums tiks pārskatīts, ieskaitot arī investīciju plānu. Tam visam ir jāpanāk, lai “Ņūboldas kultūra” nodrošinātu ikviena studenta drošību un labklājību. Ņūboldas vadības komandai tas ir lielu pārmaiņu laiks. Kamals sacīja: “Paturot to prātā, es vēlos pateikties Dr Džonam Baildamam par viņa izcilo vadīšanu un kalpošanu, es vēlos pateikties ikvienam komandas loceklim par uzupurīgo nodošanos un ieguldījumu koledžā. Es aizlūdzu par ikvienu Ņūboldas ģimenes locekli.”

10. oktobrī notika lūgšanu diena Ņūboldā, kurā piedalījās TED vadība. Kamals uzsvēra, ka Ņūboldas atjaunotnei ārkārtīgi ir nepieciešama Svētā Gara vadība. Viņš sacīja: “Tas ir svarīgi, jo TED sevī ietver aptuveni 1400 mācekļu kopienas. Katra no tām ir veidota atbilstoši Jēzum. Mācekļi dzīvo ticībā, aug ticībā un liecina par savu ticību. Sekmēm ir svarīgi, lai to vadītāju garīgajam ceļojumam pievienotos – mācītāji, skolotāji un evaņģēlisti. TED garīgajai un skaitliskajai izaugsmei ir svarīgi, lai Gara pildīti mācītāji vadītu savas mācekļu kopienas vietējās draudzēs. Tādēļ adventistu augstākā izglītība ir svarīga kā Baznīcas asinsrite. Es ticu, ka Ņūboldas atjaunotais fokuss uz misiju izveidos vadītāju jauno paaudzi, kurai piemitīs teoloģiskais dziļums un pārliecība, kura nemitīgi atgādina aicinājumu kalpot Kristum un augt par Viņa mācekļiem šajās gaidīšanas dienās.”

Avots: TED News