Ceļa meklētāju vadītāju seminārs

19. oktobris, 2020 | LDS CM

Septembra pēdējā nedēļas nogalē netālu no Cēsīm Skangaļu muižā tikās vairāk kā pussimts entuziasti, kuri aktīvi darbojas ar bērniem un pusaudžiem. Pieminot to, ka jūtamies kā „Ceļa meklētāju un Piedzīvojumu meklētāju draudze”, mūsu tikšanās tiešā nozīmē atbilst aicinājumam, kas izteikts vēstulē Ebrejiem 10:24.25. „Un vērosim cits citu, lai paskubinātu uz mīlestību un labiem darbiem, neatstādami savas sapulces, kā daži paraduši, bet cits citu paskubinādami un jo vairāk, redzot tuvojamies to dienu.” 

Tieši to mēs arī darījām. Dalījāmies ar piedzīvojumiem un kopīgi slavējām Dievu, ka Viņš visiem klubu vadītājiem bija devis gudrību un spēku, apsardzību un svētību darbā ar bērniem laikā, kad bija tik daudz ierobežojumi, kad arī nenotika lielā vasaras nometne. Dievs ir Radītājs un Saviem uzticīgiem strādniekiem Viņš dod īpašas radošas spējas. Paties prieks bija redzēt to dažādās izpausmes. Atskatoties uz paveikto, tikpat nozīmīga bija arī jauno ideju kopā likšana turpmākajam darbam. Kā gan vēl labāk varētu darboties „paskubināšana” ja ne daudzajās sarunu iespējās. Ikvienam, kas visa gada garumā čakli darbojas savā klubā un ieliek darbā visu enerģiju, un reizēm izjūt spēku izsīkumu, ir tik ļoti nozīmīga šī tikšanās, tik daudz uzmundrina katra saruna ar darba biedriem. To varētu salīdzināt ar akumulatora uzlādēšanu. 

Protams, mūsu lielākais spēka avots ir lūgšana. Tāpēc seminārā daudz laika rītos, vakaros un dienas vidū iedalīts lūgšanām – personīgām, mazākās un lielākās grupiņās un visiem kopā. Lūgšanu brīžu pārdomu materiāls šogad bija par draudzi šajā īpašajā laikā, par tās gatavību tai dienai, kas tuvojas. Līdzīgi par šo tematu ļoti nopietnās pārdomās mūs vadīja dzirdētās uzrunas.  
Interesanti, ka šajā seminārā piedalījās daudz jaunieši, kuri vēl dažus gadus atpakaļ paši bija tikai pusaudži mūsu Ceļa meklētāju klubos, bet tagad jau ir gatavi kalpot, mācīties par jaunajiem skolotājiem Mastergaidu kursā un dot tālāk to, ko saņēmuši. Līdz ar to ir prieks redzēt jau darba augļus un nodot stafeti nākamajai paaudzei. Kādā uzdevumā, atbildot uz jautājumu, kas jums visvairāk patīk, viena atbilde bija: lielā vienotība mūsu starpā. Jā, tiešām: vienotība starp dažādām paaudzēm, dažādiem cilvēkiem bija spēcīga liecība par Dieva Gara darbību mūsu vidū. Ar vienotu mērķi, vienoti kalpošanā plecu pie pleca stāvējam blakus pāris dienas dziedot „Stāvam blakus mēs”, lai stiprināti un piepildīti dotos katrs savā darba laukā jaunajā mācību gadā. 

Skaties abas lekcijas zemāk: