Lūgsim un gavēsim par tiem, kuri cieš (papildināts)

2. decembris, 2020 | Lūgšanu kalpošanas nodaļa

PAPILDINĀTS LŪGUMS PALĪDZĒT TIEM, KURI CIEŠ!

 

Tuvojas nākamā iespēju ceturtdiena. Ja neesi vēl paspējis pievienoties šai iniciatīvai, dari to, lai ļautu Dievam vēl īpašāk stiprināt Tavu paša ticību un Tev zināmos cilvēkus, kuri šobrīd dodas cauri kādam tumšākam dzīves posmam. Ir daudz liecību par to, ko Dievs ir darījis, atbildot uz pagājušajā ceturtdienā izteiktajām aizlūgšanām! Pievienojies kalpotāju un Dieva varenības atklāsmes aculiecinieku pulkam!


“Mēs dzīvojam šīs pasaules vēstures vissvinīgākajā laikā. Drīz izšķirsies neskaitāmu zemes iedzīvotāju liktenis. No ceļa, pa kuru mēs tagad ejam, atkarīga mūsu pašu nākamā labklājība un arī citu dvēseļu izglābšana. Mums nepieciešama patiesības Gara vadība. Katram Kristus sekotājam vajadzētu nopietni jautāt: "Kungs, ko Tu gribi, lai es daru?" Ar gavēšanu un lūgšanu mums jāzemojas Kunga priekšā un daudz laika jāveltī Viņa Vārda apcerei (..).”  /Elena Vaita, Lielā cīņa, 601.lpp./

P.S. Dēļ lielās atsaucības, neformāli ir izveidojies saraksts ar cilvēku vārdiem, kurā apkopoti tie, kuri tiek Jēzus nesti caur šīm aizlūgšanām. Sarakstā patreiz izdalītas 5 GRUPAS:
  • Covid 19 slimnieki;
  • Smagi slimie bērni;
  • Smagi slimie pieaugušie;
  • Tie, kuri ilgojas gan pēc fiziskas, gan garīgas dziedināšanas;
  • Atkarību sagūstītie
Ja arī TU vēlies aizlūgt par cietējiem, sazinies ar mani - Baibu Bērziņu.
RAKSTI SMS uz 26457714 - "Es vēlos aizlūgt par cietējiem."
VAI RAKSTI uz E-PASTU berzinabaiba@yahoo.com - "Es vēlos aizlūgt par cietējiem."

Ja vēlies kādu cilvēku pievienot sarakstam (minēt tikai VĀRDU un grupu),
RAKSTI SMS uz 26457714 - "Es vēlos aizlūgt par VĀRDS, GRUPA."
VAI RAKSTI uz E-PASTU berzinabaiba@yahoo.com - "Es vēlos aizlūgt par VĀRDS, GRUPA."

“Kad tu sauksi, Tas Kungs tev atbildēs; kad tu sauksi pēc palīdzības, Tas Kungs sacīs: redzi, še Es esmu! (..)” /Jes.58:9/