Desmit lūgšanu dienas 2013

7. janvāris, 2013

Esiet sveicināti „Desmit lūgšanu dienās 2013"! Dievs caur „Desmit lūgšanu dienu" programmu, kopš tās dibināšanas kā „Operācija – Globālais Lietus" 2006.gadā, ir paveicis tūkstošiem brīnumu. Svētais Gars ir sekmējis atmodu, atgriešanos pie Dieva, atjaunojis degsmi evaņģelizācijas darbā, kā arī dziedinājis attiecības. Patiesi, lūgšanas ir atmodas aizsākums!

Mēs ticam, ka, pievienojoties pārējiem draudzes locekļiem aizlūgumos par Svētā Gara izliešanu, tiks izmainīta gan jūsu dzīve, gan arī dzīve tiem, par kuriem aizlūgsiet:

„Desmit lūgšanu dienu laikā es lūdzu Dievu uzrunāt manas māsas sirdi. Nesen saņēmu e-pastu, kurā māsa rakstīja, ka katru Sabatu apmeklē draudzi. Es slavēju Dievu par visu, ko Viņš ir paveicis!"

„'Operācija – Globālais Lietus' ir pilnībā izmainījusi manu dzīvi. Pirmajā dienā biju pasīvs, bet jau otrajā dienā biju uz ceļiem un lūdzu!"
„Esmu atjaunojis attiecības ar Dievu, kā arī iemācījies paļauties un ticēt Viņa apsolījumiem. Es zinu, ka Viņš ir Dievs, un esmu nolēmis ieaicināt Svēto Garu manā ikdienas dzīvē."

Šo „Desmit lūgšanu dienu" tēma būs 2. Pētera 1:1-11

Šajā tekstā aprakstīti mūsu ticības pamati, soļi rakstura pilnveidošanai, kā arī Dieva darba rezultāti.

„Otrajā vēstulē, kuru Pēteris adresēja tiem, kas līdz ar viņu dabūjuši 'to pašu dārgo ticību', apustulis atklāj dievišķo plānu kristīga rakstura attīstīšanai. ... Šie vārdi satur dziļas mācības un iezīmē uzvaras ceļu." („Apustuļu darbi", 323.lpp.)

„Lai gan esam vāji, grēcīgi mirstīgie, caur dienišķajām Kristus skolas mācībām varam iegūt žēlastību un tikumu, ļaujoties dievišķā tēla radītajām pārmaiņām, pieņemot Viņa rakstura pilnību, izrādot žēlastību, mērojot ceļu uz debesīm, un pilnveidojoties mūsu Mīļotajā. Ja mēs pildīsim pievienošanas plānu, ticībā vairojot žēlastību, Dievs pildīs vairošanas plānu, un vairos Savu žēlastību un mieru mūsos." („Apustuļa Pētera padomi vecākiem", 474.lpp.)

Lai aktīvi piedalītos šajās lūgšanu dienās, kā arī saņemtu katras lūgšanu dienas tēmas sīkāku izklāstu – interesējieties jums tuvākajā Adventistu draudzē.

Sīkākāka informācija par „Desmit lūgšanu dienām 2013" angļu valodā pieejama šeit - www.tendaysofprayer.org

Telekanāla Hope Channel raidījums "Let's Pray!" ("Lūgsim!") - letspray.hopetv.org