Unikālā Bībeles grāmata "Jesaja"

30. decembris, 2020 | Adventist News

 
Unikālā Jesajas grāmata būs Vispasaules adventistu baznīcas Bībeles izpētes materiāla pamatā 2021.gada 1.ceturksnī. Jesaja tiek uzskatīts par vienu no ievērojamākajiem praviešiem Bībelē. Bībeles izpētes stundas jeb sabatskolas materiāla nosaukums ir “Jesaja - ieprieciniet Manu tautu”, un tā autors ir teologs Rojs Geins (Roy Gane). Viņš ir dzimis Austrālijā un pasniedz lekcijas par Bībeli un senajām Tuvo Austrumu valodām Endrjūsa universitātē Mičiganas štatā, ASV. Viņa specialitāte ir bībelieskie likumi, tostarp tie likumi, kas attiecas uz Izraēla tautas rituālu sistēmu svētnīcā. Rojs ir viens no tulkotājiem, kurš palīdzējis iztulkot Bībeli parastajā angļu tulkojumā (Common English Bible version), kas tika publicēta 2011.gadā.
 

Lai labāk izprastu to, ko varam sagaidīt no jaunā Bībeles izpētes materiāla, ir veikta intervija ar tā autoru.

 

Kāds ir šī Jesajas grāmatas ceturkšņa pētījuma mērķis?


Pētījuma mērķis ir sniegt ievadu Jesajas grāmatā, kas iedvesmos cilvēkus uz vēl auglīgāku šīs iespaidīgās grāmatas izpēti. Jesajas grāmata ir liela un sarežģīta, uzrakstīta izsmalcinātā literārā stilā, turklāt sākotnēji domāta cilvēkiem, kuru kultūra un vēsturiskā pieredze krasi atšķīrās no mūsējās. 

Taču, izprotot Jesajas grāmatas vēsturisko kontekstu un veidus, kā tā uzrunāja tās oriģinālo mērķa auditoriju, arī mūsdienu kristieši var izprast tās cildeno vēstījumu, kas nāk no Dieva sirds un uzrunā cilvēkus visos laikmetos un vietās.
 

Jesajas grāmata ir tik bagātīgi piepildīta ar dievišķām atziņām, ka varu apgalvot, ka šīs grāmatas studēšanas garīgie, bet reizē arī praktiskie ieguvumi ir bezgalīgi. 

Ar Jesaju mēs varam iemācīties, kādas briesmas pastāv, ja mēs aizmirstam par savu derību ar Dievu un izmantojam reliģiskos rituālus tikai kā liekulīgu aizsegu mūsu morālajai samaitātībai, kas ietver arī sliktu izturēšanos pret citiem cilvēkiem. Tai pat laikā mēs sadzirdam Dieva žēlastības pilno saucienu uz nožēlu un Viņa aicinājumu uz piedošanu. Pāri visam Jesaja mūs aicina uz nesatricināmu uzticēšanos Dievam, “Izraēla Svētajam”, kurš vienīgais mūs var izvest no krīzes un nodrošināt jaunu sākumu, kurā ir labklājība, drošība un saskaņa ar Dievu.
 

Mēs zinām, ka Jesajas grāmatā ir tā dēvētie klasiskie pravietojumi, tas ir, tādi pravietojumi, kas attiecas uz konkrētu laika posmu. Bet tajā ir arī pravietojumi, kas attiecas uz Jēzu un arī uz mūsdienām, vai ne?


Jā. Jesajas grāmata tiek dēvēta par klasisko pravietojumu grāmatu, jo Jesajas vēstījums tika adresēts cilvēkiem konkrētā vietā un laikā. Jesaja aicina viņus izvēlēties nožēlu un uzticību Dievam, lai baudītu Viņa nosacītās svētības, nevis ciestu no sekām, kas rastos, atsakoties no Viņa.

Lai mudinātu cilvēkus izvēlēties pareizo izvēli, Jesaja apsola nākotnes godību un labklājību tiem, kas būs uzticīgi sekošanā Dievam. Jesaja sola tādas svētības kā Jeruzālemes paaugstināšanu visu pasaules tautu starpā, kas nāk uz templi meklēt dievišķu gudrību (Jesajas 2:2-4); mieru pat starp dzīvniekiem (11:6-9; 65:25); ilgu mūžu (65:20); un “jaunas debesis un jaunu zemi” (65:17).

Dieva izredzētā Izraēla tauta būtu varējusi saņemt visas šīs apsolītās svētības. Taču šo svētību piepildījums īstenosies “garīgajā Izraēla tautā”, kas sastāv no cilvēkiem no visas pasaules, tostarp mums, kas esam pieņēmuši Kristus glābšanu. Atrodoties Jaunajā Jeruzālemē, “tautas staigās viņas gaismā, un visas zemes ķēniņi nesīs turp savu greznumu” (Atklāsmes 21:24).

Ja Tu vēlētos kādu pārliecināt par Jesajas grāmatas studēšanas nozīmi, kādus trīs iemeslus tās izpētei Tu sniegtu?


Pirmkārt, Jesaja spēcīgi un skaisti atklāj uzticamo un mīlestības pilno Dieva raksturu un vareno spēku, sniedzot pārliecinošus pierādījumus tam, ka cilvēkiem ir jāuzticas un jāsadarbojas ar Viņu visos apstākļos, pat visgrūtākajos izaicinājumos.

Otrkārt, Jesaja parāda to, ka Dievs zina nākotni, piemēram, pat nosaucot Kīru pusotru gadsimtu pirms tam, kad viņš atbrīvoja ebreju tautu no trimdas Babilonā (Jes. 44:28; 45:1). Mēs tādēļ varam būt droši arī par tiem Dieva apsolījumiem Saviem ļaudīm, kas vēl nav piepildījušies, piemēram, apsolījums par mieru nākotnē un “jaunām debesīm un jaunu zemi” (Jes. 65:17), jo, apzinoties, ka Dievs zina nākotni, mēs varam būt droši, ka piepildīsies arī pārējie apsolījumi. 

Treškārt, Jesaja detalizēti raksturo Mesiju (Chrīstós - Jaunās Derības grieķu valodā), un tādā veidā mēs varam precīzi identificēt Jēzu no Nācaretes kā šo personu. Kāds, kurš ir Dāvida pēctecis, bet tai pat laikā arī Dieva Dēls; cietējs Dieva kalps, bet arī spēcīgs Ķēniņš, kas valdīs mūžīgi ar taisnīgumu un mieru.

Raksta avots -  https://adventist.news/en/news/adventist-bible-study-guide-will-teach-more-about-the-prophet-isaiah

Lejuplādes

Sabatskolas materiāls latviešu valodā