ADRA Rumānijā sniedz palīdzību COVID-19 pandēmijas skartajiem

26. janvāris, 2021 | ADRA Rumānija

Projekta “Humānais atbalsts: COVID-19” ietvaros ADRA Rumānijā ir palīdzējusi pandēmijas skartajām ģimenēm, nodrošinot tām ēdienu un higiēnas preces, medicīnu un aizsarglīdzekļus, sociālo palīdzību un pajumti.

40. nedēļā, kopš projekts “Humānais atbalsts: COVID-19” tika uzsākts, ADRAs komanda palīzēja 1269 cilvēkiem: 726 pieaugšajiem, kuriem ir bijušas grūtības nodrošināt pienācīgus dzīvošanas apstākļus; 294 bērniem no nabadzīgām ģimenēm, bet ar izciliem akadēmiskajiem rezultātiem; 146 vientuļajiem pensionāriem ar akūtām iztikas vajadzībām; 60 imigrantiem; 37 uzņēmējiem, kuri turpina savu saimniecisko darbību; un 6 ģimenes vardarbībā cietušajiem upuriem.
 

“ADRAs projekts “Humānais atbalsts: COVID-19” vienmēr sniedz cerības staru to cilvēku dzīvēs, kurus ir skārusi COVID-19 pandēmija. (..) Kopā ar mūsu dārgo Partneri mēs liekam just savu klātbūtni katrā mājvietā, kurā mūsu līdzcilvēkiem ir nepieciešama palīdzība,”


saka Delia Faramita, ADRAs asociētā ārtkārtas situāciju menedžere Rumānijā.

Šī projekta mērķis ir samazināt COVID-19 pandēmijas izraisītos riskus sabiedrībā. Mērķis tiek sasniegts, veicinot profilakses pasākumus un sociāli ekonomisko pielāgošanās spēju un nodrošinot preču pieejamību, lai saglabātu drošību.

Adventistu attīstības un palīdzības organizācija (ADRA) ir Septītās diena adventistu starptautiska humanitārās palīdzības organizācija, kura darbojas 118 valstīs. Tās darbs iedrošina kopienas un maina dzīves daudzviet pasaulē, sagādājot nepieciešamo attīstību kopienām un atvieglojumu katastrofās. ADRAs mērķis ir kalpot cilvēcei, lai visi varētu dzīvot tā, kā to Dievs ir paredzējis. Vairāk informācijas par ADRAs organizāciju skatīt www.adra.org.

Avots: https://news.eud.adventist.org/en/all-news/news/go/2021-01-20/1269-people-got-help-in-the-40-th-week-of-project-humanitarian-support-covid-19/