Patiesība un sazvērestības teorijas

22. februāris, 2021 | Āvo Štopis

“Šajā reizē es esmu izvēlējies tādu diezgan sarežģītu tēmu. Tēmas nosaukums ir “Patiesība un sazvērestības teorijas”. Šajā laikā šī tēma kļūst aizvien populārāka. Šo svētrunu es sāku rakstīt pirms diviem mēnešiem, un tad, kad tā bija pabeigta, es domāju - nē, nav laika, nav laika. Un tad nu šodien ir pienācis tas laiks, kad to izklastīt.

Es nekādā gadījumā negribu nevienu aizvainot ar šo svētrunu, bet tā doma galvenā ir gan pasargāt, gan arī atklāt, ko Bībele mums saka par šo tēmu un par to, kā mums kā kristiešiem, kā adventistiem izturēties pret sazvērestības teorijām. Vēl viens jautājums rodas - vai koronavīruss ir pasaules gala vēstnesis? Vai tas arī ir iekļauts sazvērestības teorijās? Un vēl viens jautājums - ko tad Dievs sagaida no mums?

Šīs sazvērestības teorijas mums šobrīd ir ļoti daudz. Mēs tās redzam. Atveram internetu, televīziju - tās tiek skandinātas. Es negribu pateikt, ka tās ir patiesas, bet arī es negribu teikt, ka tur nav nekādas patiesības, ka tie ir pilnīgi meli. Bet mūsu šīs dienas centrālā doma ir tā - kā mums rīkoties ar to visu, kas mums tiek likts priekšā? (..)

Kādas vispār ir sazvērestības teorijas tagad? Ir jums zināmas kādas? Es zinu, ka ir. Kādas varētu būt? Tas, ka, piemēram, kaut kādi bagātākie cilvēki pasaulē ir sarunājuši ko? Ka tagad pasaules iedzīvotāju skaits ir jāsamazina. Pasaule ir pārapdzīvota ar 9 miljardiem iedzīvotāju, jāsamazina līdz diviem vai vienam miljardam. Tā ir viena sazvērestības teorija. Pēc tam ir sazvērestības teorija par ko? Par masoniem. (..) Un vēl daudz un daudz citas teorijas ir tās, kas ienāk ne tikai pasaulē, bet ienāk arī draudzē, un, ziniet, ar ko tu pavadi laiku, par ko tu lasi, tas arī maina tevi. Maina tavus uzskatus un veido tavu viedokli, ko tu izsaki sabiedrībā. 

Kad mēs raugāmies uz sazvērestības teorijām, tad tās mums daudz ko liecina. Gatavojoties es paskatījos veselu lērumu video, kur tiek izklāstītas šīs sazvērestības teorijas. Ziniet, kāda bija viena raksturojoša īpašība? Ko es tur neieraudzīju? Es tur Jēzu neieraudzīju, dārgie. Tur ir viss! Tur ir pasaules varas, tur ir Jaunā Kārtība, tur ir daudz, daudz dokumentu, kas pierāda, ka tā ir patiesība, un es nenoliedzu! Tā varētu būt arī patiesība! Bet tur nekur nav Jēzus! Kā tad mums izturēties pret to informāciju, kas tev tiek pasniegta, lai tu to nestu tālāk, bet tur nav Jēzus? 

Apsutulis Pāvils 2. vēstulē Korintiešiem 6:14,15 saka: “Nevelciet svešu jūgu kopā ar neticīgiem.” Kas tad izplata šīs teorijas? Neticīgie! “Jo kāda daļa ir taisnībai ar netaisnību? Kas ir gaismai kopējs ar tumsību?” Šīs sazvērestības teorijas tiek pasniegtas kā sacelšanās pret cilvēkiem, kas dzīvo šeit pasaulē. “Kas ir gaismai kopējs ar tumsību? Kā Kristus savienojams ar Beliaru, vai ir kāda daļa ticīgajam ar neticīgo?” Ja mēs pēkšņi domājam, ka tur ir patiesība un to pieņemam un sākam sludināt, tad mēs jau savienojamies kā ticīgais ar neticīgo. Bet raksti saka - kāda tad jums ir daļa? Kas kopējs jums, kristiešiem ar šo teoriju sludinātājiem? Mums kā Dieva bērniem ir jāskatās uz to, kas notiek pasaulē nevis caur pasaulīgo prizmu, ko ir radījuši cilvēki, pat ja tā atbilst patiesībai, bet mums vienmēr ir jāskatās no Dieva skatupunkta. 

Paskatīsimies šos divus principus, šos skatus, kā mēs varam raudzīties. Pirmais - skatāmies no sazvērestības teoriju puses. Kas tur tiek teikts? Kāda ir mūsdienu pasaule? Kas mūs sagaida? Ko saka teoriju piekritēji? Viņi saka: “Mūs cenšas iznīdēt! Mūs indē!” Ko vēl? “Cenšas ierobežot mūsu brīvību! Liela daļa no mums mirs!” (..) Nepārtraukti tiek runāts par to, ka priekšā stāv iznīcība. Un uz ko tu tiec aicināts? Uz sacelšanos! “Izejiet uz ielām! Pastāviet par savām tiesībām!” Man ir jautājums - kas ir sacelšanās tēvs? Sātans ir sacelšanās tēvs! Un ko dod šī vēsts? Kādas emocijas mums izraisa tas, ka cilvēks dzird, ka visi drīz mirs? Ka nav nekādas cerības? Ka “kovids” - viss! Smaga slimība! Daudzi mirst! Citi saņem cerību ar vakcīnu, bet citi saka - vakcīna ir inde! Mirs vēl vairāk cilvēku! Mēs tiksim pilnībā kontrolēti! Tas ievieš tikai bailes, nedrošību. Un kāds cilvēks paliek, kad viņš baidās? (..) Tad, kad mēs uzņemam šo vēsti, mūsu sirdīs ienāk raizes, nemiers, histērija, šausmas un panika. Tas ienāk visu cilvēku sirdīs. Bet ko Jēzus saka? “Savu mieru Es jums dodu!” Jau mēs redzam, ka kaut kas šeit nav labi! (..)

Vai mūsu kā kristiešu, kā Dieva bērnu uzdevums ir darboties šajā pusē? Visi jūs teiksiet - protams, ka nē! Vai ar bailēm ir panākama cilvēka glābšana? Savā ziņā kaut kur jā. Bet tas ir panākams tikai ar tādām bailēm, kuras rada bijību Dieva priekšā, kuras ved mūs uz bijību, nevis apstulbo mūs, traucē gan mūsu fiziskajai, gan mentālajai izziņai. Elena Vaita Liecībās draudzei 4. sējumā 308. lappusē raksta šādus vārdus - lūdzu, nepārprotiet, viņa te raksta par situāciju, kad daži adventisti sāka pareģot noteiktus laikus un datumus par Kristus Otro atnākšanu. Kas tad notika? Daudzi sāka baidīties, ka viņi nav gatavi. (..) Un viņus pārņēma bailes. Un Elena Vaita sniedz kādu brīdinājumu, un faktiski tas darbojas arī šodien, kad mums kāds sludina bailes: “Kas tik pārdroši sludina noteiktu laiku, tie ar savu rīcību iepriecina dvēseļu ienaidnieku; viņi vairāk sekmē neticību nekā kristietību. Viņi ņem Rakstus, tos nepareizi iztulkojot, norāda uz pierādījumu ķēdi, kas it kā atbalsta viņu nostāju. Bet pielaistās kļūdas rāda, ka viņi ir viltus pravieši, ka inspirēto Vārdu viņi neiztulko pareizi. Dieva Vārds ir patiesība; tikai cilvēks ir sagrozījis tā nozīmi. Šie maldi ir apkaunojuši Dieva patiesību. Adventistus izsmej visu citu konfesiju sludinātāji. Tomēr Dieva kalpi nedrīkst palikt mierīgi un klusi. Visapkārt mums ātri piepildās pravietotās zīmes. Tam vajadzētu pamodināt katru patiesu Kristus sekotāju uz rosīgu darbošanos. Kas domā, ka jāsludina noteikts laiks, lai tā iespaidotu ļaudis, tie strādā, stāvot uz nepareiziem pamatiem. Var satraukt cilvēku jūtas un atmodināt bailes; bet šie cilvēki savā rīcībā nevadīsies no pamatlikumiem. Tiek radīts satraukums; tomēr, laikam paejot, kā tas atkārtoti ir noticis, tie, kas uz laiku sakustējās, iekrīt atpakaļ aukstumā, tumsā un grēkā, un bez kāda liela uzbudinājuma viņu sirdsapziņu gandrīz vairs nav iespējams pamodināt.”

Kad mēs domājam, ka mums ir jāsludina bailes, Elena Vaita saka, ka mēs stāvam uz nepareiza pamata. Jā, ir brīži, kad mums ir jāpasaka, kas īsti notiks, bet tas ir jāsaka tikai tad, kad cilvēks tam ir gatavs. Es vēlos jums ilustrēt kādu piemēru, kas mums visiem tagad ir labi saprotams. Ārā šobrīd ir ziema, sniegs. Un iedomājieties, ja jūs tagad atrastos ārā plānās drēbītēs, bez virsdrēbēm. Un jums nebūtu iespējas nekur ieiet, lai sasildītos. Kad jūs nosalstat, kāda ir jūsu vēlēšanās? Sasildīties! Un iedomājieties, tagad nāk pie jums tāds priecīgs, laimīgs cilvēks un saka: “Es redzu, tu es nosalis! Es tev varu palīdzēt! Iesim, seko man!” Un viņš viņu ved, un ko šis cilvēks domā? Viņš mani ievedīs siltumā! Bet šis cilvēks viņu ved, ved, ved un ieved tādā ēkā, bet tur ir saldētava, mīnus 25. Viņš saka: “Pagaidām esi šeit, tev vajadzīgs vēl lielāks aukstums, un tad es tevi aizvedīšu līdz siltumam.” Nu tā aptuveni ir, kad mēs domājam, redzot cilvēku pasaulē (..) - kā tad man viņu uzrunāt? “Jā, sazvērestības teorijas. Tur ir patiesība. Sākšu ar to, jo tas viņu interesē. Es viņam par to izstāstīšu, un tad viņš būs gatavs uzņemt Dieva Vārdu.” Dārgie, ja jau viņš ir nosalis jebšu nobijies, viņam vairs nevajag vairāk aukstuma! Viņš jau ir gatavs vēsts saņemšanai! (..) Cik daudzi uzņems vēsti, kas tiek sludināta ar bailēm? (..) Mums pieteik jau raižu pasaulē!

Jautājums - kā mums izturēties pret šīm sazvērestības teorijām? (..) Bībelē ir vairākas rakstu vietas, kur tiek runāts par reālām sazvērestības teorijām. Un uz šī piemēra mēs varam tad arī veidot šo modeli, ko tad Dievs mums grib iemācīt, kā mums pret to visu izturēties. Kā izturēties pret sazvērestības teorijām, pat ja tās ir patiesība?

Pirmā rakstu vieta mums sniedz atbildi Jesajas 33:13-16: “Klausaities, jūs tālie, ko Es esmu darījis, un atzīstiet Manu varu, jūs tuvie!" Tad bailes pārņem grēciniekus Ciānā un izbailēs dreb atkritēji: kas no mums var dzīvot postīgā ugunī, kas no mums var pastāvēt mūžīgās liesmās?” Šeit tiek uzdots jautājums - kas tad var pastāvēt Dieva priekšā? Kas var pastāvēt, kad ir bailes?  “Kas taisnībā staigā un patiesību runā, kas noraida izspiestu mantu, kura rokas nepieņem dāvanas, kas aizbāž savas ausis, lai nedzirdētu runas par asinsdarbiem, kas aizdara savas acis, lai tās neraudzītos uz ļaunu, tas dzīvos augstumos, kalnu pilis būs tam par patvērumu, tam būs sava maize, ūdens tam netrūks.”

Kas mums jādara ar sazvērestības teorijām? Aizbāz savas ausis un neklausies runas par asinsdarbiem! (..)

Apsutulis Pāvils vēstulē efeziešiem 4:29: “ No jūsu mutes lai nenāk neviens nekrietns vārds, bet tikai krietnas runas, kas draudzi ceļ un nes svētību klausītājiem.” Mums kā kristiešiem ir kāda vēsts jānes? Kas nes svētību klausītājiem! (..)”

Svētrunas “Patiesība un sazvērestības teorijas” pilno versiju klausies šeit: https://youtu.be/y5ku-g8xVic