10 lūgšanu dienas 2015 – Gara auglis manā dzīvē

16. decembris, 2014

Desmit lūgšanu dienas – Dievs jau ir darījis tūkstošiem brīnumu ar šīs programmas starpniecību, kas sākās 2006. gadā ar nosaukumu Globālais lietus. Svētais Gars ir nesis atmodu un pārveidojis sirdis, atjaunojis degsmi liecināt un dziedinājis attiecības. Lūgšanas patiesi ir atmodas pirmsākums! Mēs ticam, ka vienojoties kopīgās lūgšanās pēc Svētā Gara, tiks mainīta gan jūsu dzīve, gan to dzīves, par kuriem jūs lūgsiet.
2015. gadā no 7. līdz 17. janvārim mēs lūgsim pēc Svētā Gara augļa, kas aprakstīts Galatiešiem 5:22-25. Kristus ilgojas, lai Viņa bērni parāda Viņam līdzīgu raksturu, kurā atklājas Svētā Gara klātbūtne. Patiess meklētājs, kurš cenšas līdzināties Jēzum vārdos, rīcībā un raksturā, vēros savu Pestītāju un, Viņu iepazinis, tiks pārveidots Viņa līdzībā, jo ilgojas un lūdz par to pašu raksturu un prātu, kāds bija Jēzū Kristū.
Kristus ilgojas mūsos izveidot Savu raksturu, lai varam būt Viņa liecinieki pasaulei, kura iet bojā. Jēzus vēlas, lai mēs būtu Viņa kanāli, caur kuriem Viņš var atklāt sevi tiem, kas Viņu nepazīst. Mūsu ietekme uz citiem nav tik daudz atkarīga no tā, ko mēs sakām, cik no tā, kas mēs esam. Mums nepieciešams, lai Svētais Gars mūsos attīsta Gara augli. Tas ir darbs, ko mēs nevaram paveikt paši. Mums nav spēka, lai kļūtu līdzīgi Kristum. Vienīgi Kristus spēks mūsos ir tas, kas kausēs un veidos mūsu raksturus, padarot līdzīgākus Viņam.
Sevī centrētā dzīvē nevar būt nedz pieaugšanas, nedz augļu. Ja esat pieņēmuši Kristu par personīgo Glābēju, jums ir sevi jāaizmirst un jāmēģina palīdzēt citiem. Stāstiet par Kristus mīlestību, stāstiet par Viņa labestību. Veiciet katru pienākumu, ko dzīve pienes. Nesiet savā sirdī dvēseļu nastas un, cik vien jūsu spēkos, centieties glābt pazudušos. Saņemot Kristus Garu – Garu, kuru raksturo nesavtīga mīlestība un rūpes par citiem – jūs augsit un nesīsit augļus. Jūsu raksturā nobriedīs Gara pievilcīgie augļi. Jūsu ticība pieaugs, pārliecība padziļināsies, mīlestība būs darīta pilnīga. Arvien vairāk jūs atstarosit Kristus līdzību visā, kas ir tīrs, cildens un jauks.
Meklējiet īpašu Dieva tuvumu šajās dienās, un jūs būsiet liecinieki apbrīnojamām atbildēm uz lūgšanām!
Palīgmateriāli Desmit lūgšanu dienām
Video "Vienota lūgšana darbojas" Skatīties
Ievads Lejupielādēt
1. diena Lejupielādēt
2. diena Lejupielādēt
3. diena Lejupielādēt
4. diena Lejupielādēt
5. diena Lejupielādēt
6. diena Lejupielādēt
7. diena Lejupielādēt
8. diena Lejupielādēt
9. diena Lejupielādēt
10. diena Lejupielādēt
Lūgšanu nakts Lejupielādēt
Ieteikumi vadītājiem Lejupielādēt
Personigiem svetbriziem Lejupielādēt
Visi materiāli vienā failā (*.zip) Lejupielādēt
(Lai lejupielādētu materiālu, nepieciešams spiest peles labo taustiņu
uz 'Lejupielādēt' un izvēlēties 'Saglabāt saiti kā...')
 
Resursi angļu valodā: www.tendaysofprayer.org