PAZIŅOJUMS par situāciju Senioru namā "Zilaiskalns"

19. aprīlis, 2021 | LDS padome

LDS padome pauž nožēlu par pēdējā laika notikumiem Senioru namā “Zilaiskalns” saistībā ar vīrusa COVID-19 uzliesmojumu un ar to saistītajiem nāves gadījumiem un izsaka līdzjūtību tuviniekiem.

Senioru nams “Zilaiskalns” ir aprūpes iestāde, par kuru vienmēr saņemts labs novērtējums. Attieksme pret iemītniekiem šajā namā un atsauksmes par direktores Sarmītes Laubertes un personāla darbu vienmēr bijušas pozitīvas, un viņu darbība līdz šim tikusi vērtēta kā rūpīga un atbildīga.

Kaut arī Senioru nams “Zilaiskalns” nav juridiski saistīts ar Septītās dienas adventistu baznīcu, tomēr vairāku iemeslu dēļ dažkārt šis nams tiek dēvēts par “Adventistu pansionātu” jeb “Adventistu senioru namu”. Tam par iemeslu ir fakts, ka ideja par kristīgā pansionāta izveidi nāca no adventistu draudzes locekļu vidus, kā arī tas, ka pansionātā ir izveidota Septītās dienas adventistu grupa, kurā kalpo mācītājs. Senioru nama “Zilaiskalns” projekts tika realizēts ar privāta kapitāla, kā arī Zviedrijas kristīgo draudžu un adventistu organizācijas ADRA Latvija aktīvu līdzdalību, taču būtībā Senioru nams “Zilaiskalns” ir privāts projekts un tā īpašnieks ir biedrība REACH.

Jāteic tomēr, ka publiski izskanējusī informācija par Senioru namu “Zilaiskalns” ir pretrunīga. Notikušo senioru namā šobrīd izvērtē atbildīgās valsts iestādes. Ceram, ka veiktās pārbaudes palīdzēs rast skaidrību un atspoguļot objektīvo situāciju.

Septītās dienas adventistu baznīca neiestājas pret vakcīnām un vakcinēšanos. Baznīcas oficiālais viedoklis pauž, ka lēmums par vakcinēšanos vai nevakcinēšanos jāpieņem katram personīgi, ievērojot ģimenes ārsta rekomendācijas un izvērtējot iespējamos riskus. To apliecina arī izvilkums no adventistu vispasaules baznīcas paziņojuma, kurā teikts: “Mēs augstu vērtējam iedzīvotāju veselību un drošību, tajā skaitā “pūļa imunitātes” uzturēšanu. Lēmumam nesaņemt vakcīnu nav nekādas saistības ar Septītās dienas adventistu baznīcas mācību. Mēs kā baznīca neapspiežam neviena indivīda sirdsapziņu un respektējam katra cilvēka individuālo izvēli.”

Septītās dienas adventistu
Latvijas draudžu savienības padome