LDS paziņojums: Izskatot situāciju, kāda radusies SDA Rīgas 5. draudzē

7. jūnijs, 2021 | LDS padome

Izskatot situāciju, kāda radusies SDA Rīgas 5. draudzē pēc draudzes locekļu grupas 06.03.2021. paziņojuma par atdalīšanos (izstāšanos) no LDS un jaunas draudzes reģistrēšanas LR Uzņēmumu reģistrā, izmantojot Rīgas 5. draudzes reģistrāciju, LDS padome nolēma:

1) veidot Rīgā jaunu Septītās dienas adventistu draudzi “Cerība”;
2) draudzes veidošanu uzticēt atbildīgajam mācītājam Viesturam Reķim;
3) aicināt bijušos Rīgas 5. draudzes locekļus, kuri vēlas piederēt Septītās dienas adventistu konfesijai un Latvijas draudžu savienībai,
pieteikties pie mācītāja Viestura Reķa (viesturs.rekis@gmail.com, tālr.
26547612).

Septītās dienas adventistu
Latvijas draudžu savienības padome